Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8

Implementácia projektov EÚ

PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2007 – 2013

PRINIESLO SMIŽANOM Z FONDOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 DO ROZPOČTU OBCE

4 511 257,19 EUR

     Fondy Európskej únie sa stali šancou pre moderné Slovensko. Smižany, obdobne ako aj mnohé iné mestá a obce, mali možnosť využívať predvstupové fondy v rokoch 2004 - 2006 a následne zahraničnú finančnú pomoc v rámci Národného strategického referenčného rámca (NSRR) 2007 – 2013. Európsky finančný mechanizmus pomohol nášmu regiónu aj Smižanom meniť svoju tvár, získať na hodnote i atraktivite. V r. 2015 sa prostredníctvom výziev jednotlivých operačných programov skončilo čerpanie finančnej pomoci EU v rámci NSRR 2007-2013, ktoré museli byť realizačne uzavreté do konca roka 2015.

Prehľad podaných projektových žiadostí na čerpanie fondov EU predkladané obcou Smižany v rokoch 2008 – 2014 vrátane záverov resp. stavu hodnotenia riadiacim orgánom v prílohe č.1.

Prehľad poskytnutej pomoci EU na základe schválených a zrealizovaných projektov  v prílohe č. 2.

V strategickej finančnej oblasti EU sa v rokoch 2014 - 2015 nastavovalo nové programovacie obdobie  2015 – 2020, na ktoré sa obec priebežne pripravuje a v ktorom plánuje byť aj naďalej aktívnou, a to podľa podmienok a cieľov na čerpanie eurofondov Európskou komisiou.

Zámery obce v oblasti ďalších investičných aktivít a rozvoja obce, ktoré by mali byť v ďalších rokoch programovacieho obdobia 2015 – 2020 taktiež naviazané na externé finančné zdroje nielen z EU, ale aj zo zdrojov štátu, či iných poskytovateľov dotácií, podobne, ako to bolo v uplynulých rokoch, sú bližšie zadefinované v strategickom dokumente obce – Program rozvoja obce Smižany.

 

ĎALŠIE EXTERNÉ ZDROJE

NA FINANCOVANIE AKTIVÍT OBCE

V ROKOCH 2004 – 2016 VO VÝŠKE

1 038 521 €.

Prehľad podaných projektových žiadostí na čerpanie ďalších externých zdrojov  predkladané obcou Smižany v rokoch 2004 – 2016 vrátane záverov resp. stavu hodnotenia riadiacim orgánom v prílohe č. 3.

Prehľad poskytnutých dotácií zo štátneho rozpočtu a ďalších zdrojov v rokoch 2004 – 2016  na základe schválených a zrealizovaných projektov v prílohe č. 4. 


 

STAROSTA SLOVENSKA 2017

dnes je: 19.1.2018

meniny má: Drahomíra, Mário

webygroup

Úvodná stránka