Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8

Obecná knižnica

Nemilovať knihu,
znamená nemilovať múdrosť.
Nemilovať však znamená,
stávať sa hlupákom.
                                 (J. A. Komenský)
 

Knižnica bola zriadená obcou po roku 1918 na základe československého zákona o obecných knižniciach v priestoroch školy, ktorej správcom bol vtedy Vendelín Grossman. "Aby aj najširšie vrstvy mali prístup ku knihe...", píše Matúš Pajdušák v  smižianskych kronikách.

Rokom 1992 odčlenením od Okresnej knižnice Spišská Nová Ves obec zriadila v priestoroch Obecného úradu obecnú knižnicu, ktorú priamo riadi obecný úrad a ktorá poskytuje svoje služby obyvateľom obce. Obecná knižnica je umiestnená v modernom viacpodlažnom krídle budovy obecného úradu. V budove sú vytvorené priestory pre čitáreň, samotnú knižnicu s knižničným fondom a kultúrno-výchovnú miestnosť. Vstup do knižnice je umožnený aj imobilným občanom bezbariérovými vstupmi do priestorov úradu a knižnice.

Knižničný fond v súčasnosti tvorí 10 915 ks knižničných jednotiek, ktoré sú spracované automatizovane v program Libris. Fond je usporiadaný do tematických okruhov s dodržaním abecedného triedenia, čo umožňuje čitateľom knižnice zjednodušenú orientáciu pri vyhľadávaní literatúry.

Knižnica úzko spolupracuje so základnými a predškolskými zariadeniami ako aj miestnymi odbormi. Okrem literárnych popoludní, vedomostných súťaží pre deti sa v priestoroch knižnice konajú rôzne výstavy. Inštalujú sa tu výstavy k výročiam významných osobností obce a spolkov. Konali sa tu i krsty niektorých kníh a videofilmov, vydaných obcou.

Knižničný fond je pravidelne doplňovaný o nové tituly, v knižnici sa pravidelne raz ročne koná burza kníh a periodík. Knižnica okrem bežných služieb ponúka čitateľovi aj medziknižničné a medzinárodné výpožičky za odplatu v zmysle platných cenníkov.

V rámci projektu Informatizácia knižníc obecná knižnica v júli 2007 získala kvalitné počítačové vybavenie, ktoré v súčasnosti slúži občanom a návštevníkov obce.

V priestoroch knižnice sa v samostatnej časti nachádza internetová čitáreň. Návštevníci majú možnosť bezplatného prístupu k informáciám. K dispozícií je 8 PC staníc  a tlačiareň. Ostatné služby sú uverejnené v platnom cenníku.

Výpožičný čas

Pondelok 8.00 - 11.30 hod.  12.30 - 17.30 hod. 
Utorok        -          - 
Streda 8.00 - 11.30 hod.  12.30 - 17.30 hod. 
Štvrtok        -  13.00 - 17.30 hod. 
Piatok        -  13.00 - 16.30 hod. 

Výpožičný čas počas mesiacov júl a august

Pondelok 8.00 - 11.30 hod.  12.30 - 15.30 hod. 
Utorok        -          - 
Streda 8.00 - 11.30 hod.  12.30 - 15.30 hod. 
Štvrtok 8.00 - 11.30 hod.  12.30 - 15.30 hod. 
Piatok 8.00 - 11.30 hod.  12.30 - 15.30 hod.

Periodiká

Denník: Korzár
Týždenníky: Slovenka
Dvojtýždenník: Stop, Obecné noviny, Spišské hlasy
Mesačníky: Zdravie, Smižiansky hlásnik, Ičko, Záhradkár, Naša škola, Cestovateľ, Rómsky nový list, Učiteľské noviny
Občasníky: Pekné bývanie, Burda, Štýl bývania

Netradičná hodina čítania - marec 2018 - TU


 
Štatút knižnice

 
Výpožičný poriadok

 
Knižničný poriadok

 

Obecná knižnica

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu


Autor: Smižany


 
 
bez názvu


Autor: Smižany

bez názvu


Autor: Smižany

bez názvu


Autor: Smižany

bez názvu

 
 

 

STAROSTA SLOVENSKA 2017

dnes je: 24.4.2018

meniny má: Juraj

webygroup

Úvodná stránka