Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8

Obecná polícia

Kontak:053/44 32 724, 0908 930 159, obecna.policia@smizany.sk
Smreková 37/24, 053 11 Smižany

JUDr. Ján Dučák - náčelník obecnej polície, 0907 939 916
Radovan Frankovič - príslušník obecnej polície
Milan Krojer - príslušník obecnej polície
Ján Leško - príslušník obecnej polície
Vladimír Takáč - príslušník obecnej polície
JUDr. Valentín Vavrek - príslušník obecnej polície
Ján Galler - obsluha kamerového systému
Marcel Kavulič - obsluha kamerového systému

 


 

Z činnosti obecnej polície za rok 2014

Príslušníci Obecnej polície v Smižanoch v roku  2013 odslúžili celkom 9 645 hodín, z toho  2 784 hodín počas sobôt, nedieľ a sviatkov  a 1 264 hodín v nočných hodinách. Počas služby  vykonali celkom 1 286 zásahov;   z toho 159 zákrokov pri rôznych porušeniach  právnych noriem a VZN obce a 1 227 zásahov, pri ktorých nebolo zistené  porušenie právnych noriem.  Bolo riešených celkom 150 priestupkov, z toho 13 bolo uložených a odložených, 13 bolo odovzdaných iným orgánom, 69 bolo riešených v blokovom konaní na sumu 1 240 € a ostatné boli riešené dohovorom.  Celkom 42 krát zasahovali príslušníci OP pri poplachu na chránených objektoch. Ani v jednom prípade nešlo o narušenie objektu inou osobou.  Pri týchto zásahoch nedošlo k žiadnej mimoriadnej udalosti.

Pri výkone služby príslušníci OP v Smižanoch zistili podozrenie zo spáchania 9  trestných činov, ktoré boli odovzdané Policajnému zboru v Spišskej Novej Vsi, a to 4 prípady porušovania domovej slobody a 5 prípadov krádeže.  V  47 prípadoch poskytovali súčinnosť pre policajný zbor SR  hasičský a záchranný zbor a rýchlu zdravotnú pomoc a trikrát zabezpečovali miesto dopravnej nehody do príchodu dopravnej polície.    V 5 prípadoch  sme poskytli pre potreby trestného konania kamerové záznamy. Na základe kamerových záznamov bolo riešených 27 priestupkov.

Celkom 12 krát bola poskytnutá pomoc osobám,  z toho 5 krát osobám pod vplyvom alkoholu. Obecná polícia  v sledovanom období eviduje  32 prípadov nálezov a strát. V 19 prípadoch bol zistený majiteľ a veci mu boli vrátené . OP zabezpečovala odchyt 26 túlavých zvierat. Bola vypátraná jedna osoba, po ktorej bolo vyhlásené pátranie policajným zborom.

JUDr. Ján Dučák

 náčelník OP


 

Ocenenie príslušníkov Obecnej polície Smižany

Policajti Obecnej polície v Smižanoch Radovan Frankovič a Milan Krojer  dňa 27.11.2014  v Štrbe na rokovaní Snemu Združenia náčelníkov obecných a mestských polícii Slovenska prevzali z rúk prezidenta združenia Mgr. Jána Andrejka  čestný odznak za záchranu života. Obaja menovaní pri hliadkovej službe spozorovali v potoku Brusník v blízkosti futbalového štadióna  ležať muža. Neznámy muž ležal v potoku dolu tvárou. Ihneď preto vošli do potoka a muža vytiahli na breh, kde mu poskytli prvú pomoc a zabezpečili odborné ošetrenie. Muž bol v  podnapitom stave neschopný samostatnej chôdze a komunikácie. Členovia hliadky rýchlym zásahom na mieste a zabezpečením prvej pomoci zabránili tragédii, nakoľko by mohlo dôjsť k utopeniu muža. Týmto svojím činom sa podieľali na záchrane života, za čo boli ocenení.

JUDr. Ján Dučák,  náčelník Obecnej polície


 

Z činnosti obecnej polície za rok 2013

 Príslušníci Obecnej polície v Smižanoch v roku  2013 odslúžili celkom 9985,5 hodiny z toho 2760 hodín počas sobôt, nedieľ a sviatkov  a 2196 hodín v nočných hodinách. Počas služby  vykonali celkom 1846 zásahov;   z toho 386 zákrokov pri rôznych porušeniach  právnych noriem a VZN obce a 1460 zásahov, pri ktorých nebolo zistené  porušenie právnych noriem.  Bolo riešených celkom 386 priestupkov, z toho 11 bolo uložených a odložených, 8 bolo odovzdaných iným orgánom, 63 bolo riešených v blokovom konaní na sumu 1149 € , ostatné boli riešené dohovorom.  Celkom 42 krát zasahovali príslušníci OP pri poplachu na chránených objektoch. Ani v jednom prípade nešlo o narušenie objektu inou osobou.  Pri týchto zásahoch nedošlo k žiadnej mimoriadnej udalosti.

 Pri výkone služby príslušníci OP v Smižanoch zistili podozrenie zo spáchania 12  trestných činov, ktoré boli odovzdané Policajnému zboru v Spišskej Novej Vsi.  V  48 prípadoch poskytovali súčinnosť pre policajný zbor SR  hasičský a záchranný zbor a rýchlu zdravotnú pomoc a trikrát zabezpečovali miesto dopravnej nehody do príchodu dopravnej polície.    V 11 prípadoch  sme poskytli pre potreby trestného konania kamerové záznamy. Na základe kamerových záznamov bolo riešených 23 priestupkov. V roku 2013 pribudli v obci 4 kamery. Tento  projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Celkom 7 krát bola poskytnutá pomoc osobám,  z toho 4 krát osobám pod vplyvom alkoholu. Obecná polícia  v sledovanom období eviduje  21 prípadov nálezov a strát. V 14 prípadoch bol zistený majiteľ a veci mu boli vrátené . Zabezpečovali odchyt 14 túlavých zvierat. Bola vypátraná jedna osoba, po ktorej bolo vyhlásené pátranie policajným zborom.

Straty a nálezy, kde nebol zistený majiteľ:
19.3.2013 bol nájdený zväzok 14 kľúčov na Ul. Nálepkovej pri detskom ihrisku.
24.6.2013 bol nájdený zväzok 12 kľúčov na Ul. Smrekovej pri stánku PNS.
17.7.2013 bol nájdený zväzok 3 kľúčov na nezistenom mieste, nálezcom boli kľúče položené do  
dvora Obecnej polície Smižany.
10.9.2013 bol na Námestí M. Pajdušáka nájdený zväzok  dvoch kľúčov s troma príveskami.
10.10.2013 bol na Ul. Podjavorinskej nájdený mobilný telefón.
18.11.2013 bol na križovatke ulíc Tatranská – Tomášovská nájdený zväzok troch kľúčov.
24.11.2013 bol nájdený zväzok 16 kľúčov na ulici Iliašovskej v Smižanoch.
Všetky nálezy sú uložené na Obecnej polícií v Smižanoch.                                                                            

 JUDr. Ján Dučák
náčelník OP
 


 

Nové fotopasce v obci

Obecná polícia Smižany na základe  pozitívnych skúseností od kolegov z mestských a obecných polícií v rámci Slovenska začala s inštaláciou fotopascí.  Fotopasce boli Mestskou políciou v Michalovciach, Šahách a ďalších mestách použité na odhaľovanie priestupcov, ktorí vyvážajú odpad na miesta, kde je to zakázané. Na základe fotiek a videozáznamov z fotopascí boli títo priestupcovia usvedčení a postihnutí. Keďže s týmto problémom sa borí aj obec Smižany, rozhodli sme sa tento problém riešiť tiež týmto osvedčeným spôsobom. Fotopasce boli zakúpené za finančné prostriedky od sponzora, čiže nie z prostriedkov obce. Vývoz odpadu nás trápi hlavne na miestach za ulicou Tomášovskou, kde je vyvážaný stavebný a iný komunálny odpad. Odpad je vyvážaný aj na miesta v okolí železničnej trate. Na týchto miestach sú inštalované fotopasce, ktoré nám pomôžu odhaliť osoby, ktoré porušujú VZN č. 61 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Smižany a tieto aj v rámci zákona postihnúť. Fotopasce budú premiestňované a používané aj na iné miesta, kde vznikne následne tento problém. Každý záber a videozáznam fotopasca okamžite odošle na počítač obecnej polície a mobil náčelníka OP a starostu obce.

JUDr. Ján Dučák, náčelník Obecnej polície

 


 

Úspešný projekt v oblasti prevencie kriminality

Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality  vydala výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality. Na základe toho  Obecná polícia v Smižanoch v spolupráci s oddelením školstva, rozvoja a cestovného ruchu spracovala projekt na rozšírenie kamerového dohľadového systému. V rámci projektu sme plánovali napojenie 3 otočných kamier a 4 statických kamier. Celkové náklady projektu by činili 14  403,36 EUR, z toho požadovaný dotačný zdroj 11 522,00 EUR, vlastné zdroje 2 881,36 EUR.
Náš projekt bol úspešný a bol Radou vlády pre prevenciu kriminality schválený. Rada vlády nám schválila dotáciu vo výške 7000.-Eur.
Na základe schválenej dotácie bude možné realizovať  a umiestniť časť nami navrhovaných kamier. Dúfame, že realizáciou časti nášho úspešného projektu  prispejeme k zlepšeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov obce Smižany.

JUDr. Ján Dučák
náčelník Obecnej polície

 


 

Z činnosti obecnej polície

     Príslušníci OP v Smižanoch v mesiaci júl  2013 počas služby  vykonali celkom 159 zásahov;   28 zákrokov pri rôznych porušeniach  právnych noriem a VZN obce a 131 zásahov, pri ktorých nebolo zistené  porušenie právnych noriem.  Bolo riešených celkom 14 priestupkov, a to 2 priestupky proti majetku, 6 priestupkov v doprave a 6 priestupkov proti VZN obce. Celkom 5 krát zasahovali príslušníci OP pri poplachu na chránených objektoch. Ani v jednom prípade nešlo o narušenie objektu inou osobou.  Pri týchto zásahoch nedošlo k žiadnej mimoriadnej udalosti. Nedošlo ani k  zraneniu osôb, voči ktorým bol zákrok OP vykonávaný a  ani k zraneniu príslušníka OP,  ktorý zákrok vykonával.
     Pri výkone služby príslušníci OP v Smižanoch zistili podozrenie zo spáchania 3  trestných činov, ktoré boli odovzdané Obvodnému oddeleniu PZ v Spišskej Novej Vsi  a to 1 krát trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 156 Tr. zákona, 1 krát trestný čin porušovania domovej slobody podľa § 194 Tr. zákona, 1 krát trestný čin ohrozenie pod vplyvom návykovej látky podľa §  289 Tr. zákona.   V  4 prípadoch poskytovali súčinnosť pre policajný zbor SR na požiadanie operačného dôstojníka OR PZ Spišská Nová Ves. V jednom prípade  sme poskytli pre potreby trestného konania kamerové záznamy.
 

JUDr. Ján Dučák, náčelník OP

 

 

 


 

Kategórie, ktoré zaujali kategorie, ktore zaujali.pdf (300.1 kB)
Výsledky MŠ Výsledková listina mš.pdf (207.2 kB)

dnes je: 24.10.2017

meniny má: Kvetoslava

webygroup

Úvodná stránka