Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8

Obecná polícia

Kontak:053/44 32 724, 0908 930 159, obecna.policia@smizany.sk
Smreková 37/24, 053 11 Smižany

JUDr. Ján Dučák - náčelník obecnej polície, 0907 939 916
Radovan Frankovič - príslušník obecnej polície
Milan Krojer - príslušník obecnej polície
Ján Leško - príslušník obecnej polície
Vladimír Takáč - príslušník obecnej polície
JUDr. Valentín Vavrek - príslušník obecnej polície
Ján Galler - obsluha kamerového systému
Marcel Kavulič - obsluha kamerového systému

 


 

Z činnosti obecnej polície za rok 2014

Príslušníci Obecnej polície v Smižanoch v roku  2013 odslúžili celkom 9 645 hodín, z toho  2 784 hodín počas sobôt, nedieľ a sviatkov  a 1 264 hodín v nočných hodinách. Počas služby  vykonali celkom 1 286 zásahov;   z toho 159 zákrokov pri rôznych porušeniach  právnych noriem a VZN obce a 1 227 zásahov, pri ktorých nebolo zistené  porušenie právnych noriem.  Bolo riešených celkom 150 priestupkov, z toho 13 bolo uložených a odložených, 13 bolo odovzdaných iným orgánom, 69 bolo riešených v blokovom konaní na sumu 1 240 € a ostatné boli riešené dohovorom.  Celkom 42 krát zasahovali príslušníci OP pri poplachu na chránených objektoch. Ani v jednom prípade nešlo o narušenie objektu inou osobou.  Pri týchto zásahoch nedošlo k žiadnej mimoriadnej udalosti.

Pri výkone služby príslušníci OP v Smižanoch zistili podozrenie zo spáchania 9  trestných činov, ktoré boli odovzdané Policajnému zboru v Spišskej Novej Vsi, a to 4 prípady porušovania domovej slobody a 5 prípadov krádeže.  V  47 prípadoch poskytovali súčinnosť pre policajný zbor SR  hasičský a záchranný zbor a rýchlu zdravotnú pomoc a trikrát zabezpečovali miesto dopravnej nehody do príchodu dopravnej polície.    V 5 prípadoch  sme poskytli pre potreby trestného konania kamerové záznamy. Na základe kamerových záznamov bolo riešených 27 priestupkov.

Celkom 12 krát bola poskytnutá pomoc osobám,  z toho 5 krát osobám pod vplyvom alkoholu. Obecná polícia  v sledovanom období eviduje  32 prípadov nálezov a strát. V 19 prípadoch bol zistený majiteľ a veci mu boli vrátené . OP zabezpečovala odchyt 26 túlavých zvierat. Bola vypátraná jedna osoba, po ktorej bolo vyhlásené pátranie policajným zborom.

JUDr. Ján Dučák

 náčelník OP


 

Ocenenie príslušníkov Obecnej polície Smižany

Policajti Obecnej polície v Smižanoch Radovan Frankovič a Milan Krojer  dňa 27.11.2014  v Štrbe na rokovaní Snemu Združenia náčelníkov obecných a mestských polícii Slovenska prevzali z rúk prezidenta združenia Mgr. Jána Andrejka  čestný odznak za záchranu života. Obaja menovaní pri hliadkovej službe spozorovali v potoku Brusník v blízkosti futbalového štadióna  ležať muža. Neznámy muž ležal v potoku dolu tvárou. Ihneď preto vošli do potoka a muža vytiahli na breh, kde mu poskytli prvú pomoc a zabezpečili odborné ošetrenie. Muž bol v  podnapitom stave neschopný samostatnej chôdze a komunikácie. Členovia hliadky rýchlym zásahom na mieste a zabezpečením prvej pomoci zabránili tragédii, nakoľko by mohlo dôjsť k utopeniu muža. Týmto svojím činom sa podieľali na záchrane života, za čo boli ocenení.

JUDr. Ján Dučák,  náčelník Obecnej polície


 

Z činnosti obecnej polície za rok 2013

 Príslušníci Obecnej polície v Smižanoch v roku  2013 odslúžili celkom 9985,5 hodiny z toho 2760 hodín počas sobôt, nedieľ a sviatkov  a 2196 hodín v nočných hodinách. Počas služby  vykonali celkom 1846 zásahov;   z toho 386 zákrokov pri rôznych porušeniach  právnych noriem a VZN obce a 1460 zásahov, pri ktorých nebolo zistené  porušenie právnych noriem.  Bolo riešených celkom 386 priestupkov, z toho 11 bolo uložených a odložených, 8 bolo odovzdaných iným orgánom, 63 bolo riešených v blokovom konaní na sumu 1149 € , ostatné boli riešené dohovorom.  Celkom 42 krát zasahovali príslušníci OP pri poplachu na chránených objektoch. Ani v jednom prípade nešlo o narušenie objektu inou osobou.  Pri týchto zásahoch nedošlo k žiadnej mimoriadnej udalosti.

 Pri výkone služby príslušníci OP v Smižanoch zistili podozrenie zo spáchania 12  trestných činov, ktoré boli odovzdané Policajnému zboru v Spišskej Novej Vsi.  V  48 prípadoch poskytovali súčinnosť pre policajný zbor SR  hasičský a záchranný zbor a rýchlu zdravotnú pomoc a trikrát zabezpečovali miesto dopravnej nehody do príchodu dopravnej polície.    V 11 prípadoch  sme poskytli pre potreby trestného konania kamerové záznamy. Na základe kamerových záznamov bolo riešených 23 priestupkov. V roku 2013 pribudli v obci 4 kamery. Tento  projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Celkom 7 krát bola poskytnutá pomoc osobám,  z toho 4 krát osobám pod vplyvom alkoholu. Obecná polícia  v sledovanom období eviduje  21 prípadov nálezov a strát. V 14 prípadoch bol zistený majiteľ a veci mu boli vrátené . Zabezpečovali odchyt 14 túlavých zvierat. Bola vypátraná jedna osoba, po ktorej bolo vyhlásené pátranie policajným zborom.

Straty a nálezy, kde nebol zistený majiteľ:
19.3.2013 bol nájdený zväzok 14 kľúčov na Ul. Nálepkovej pri detskom ihrisku.
24.6.2013 bol nájdený zväzok 12 kľúčov na Ul. Smrekovej pri stánku PNS.
17.7.2013 bol nájdený zväzok 3 kľúčov na nezistenom mieste, nálezcom boli kľúče položené do  
dvora Obecnej polície Smižany.
10.9.2013 bol na Námestí M. Pajdušáka nájdený zväzok  dvoch kľúčov s troma príveskami.
10.10.2013 bol na Ul. Podjavorinskej nájdený mobilný telefón.
18.11.2013 bol na križovatke ulíc Tatranská – Tomášovská nájdený zväzok troch kľúčov.
24.11.2013 bol nájdený zväzok 16 kľúčov na ulici Iliašovskej v Smižanoch.
Všetky nálezy sú uložené na Obecnej polícií v Smižanoch.                                                                            

 JUDr. Ján Dučák
náčelník OP
 


 

Nové fotopasce v obci

Obecná polícia Smižany na základe  pozitívnych skúseností od kolegov z mestských a obecných polícií v rámci Slovenska začala s inštaláciou fotopascí.  Fotopasce boli Mestskou políciou v Michalovciach, Šahách a ďalších mestách použité na odhaľovanie priestupcov, ktorí vyvážajú odpad na miesta, kde je to zakázané. Na základe fotiek a videozáznamov z fotopascí boli títo priestupcovia usvedčení a postihnutí. Keďže s týmto problémom sa borí aj obec Smižany, rozhodli sme sa tento problém riešiť tiež týmto osvedčeným spôsobom. Fotopasce boli zakúpené za finančné prostriedky od sponzora, čiže nie z prostriedkov obce. Vývoz odpadu nás trápi hlavne na miestach za ulicou Tomášovskou, kde je vyvážaný stavebný a iný komunálny odpad. Odpad je vyvážaný aj na miesta v okolí železničnej trate. Na týchto miestach sú inštalované fotopasce, ktoré nám pomôžu odhaliť osoby, ktoré porušujú VZN č. 61 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Smižany a tieto aj v rámci zákona postihnúť. Fotopasce budú premiestňované a používané aj na iné miesta, kde vznikne následne tento problém. Každý záber a videozáznam fotopasca okamžite odošle na počítač obecnej polície a mobil náčelníka OP a starostu obce.

JUDr. Ján Dučák, náčelník Obecnej polície

 


 

Úspešný projekt v oblasti prevencie kriminality

Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality  vydala výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality. Na základe toho  Obecná polícia v Smižanoch v spolupráci s oddelením školstva, rozvoja a cestovného ruchu spracovala projekt na rozšírenie kamerového dohľadového systému. V rámci projektu sme plánovali napojenie 3 otočných kamier a 4 statických kamier. Celkové náklady projektu by činili 14  403,36 EUR, z toho požadovaný dotačný zdroj 11 522,00 EUR, vlastné zdroje 2 881,36 EUR.
Náš projekt bol úspešný a bol Radou vlády pre prevenciu kriminality schválený. Rada vlády nám schválila dotáciu vo výške 7000.-Eur.
Na základe schválenej dotácie bude možné realizovať  a umiestniť časť nami navrhovaných kamier. Dúfame, že realizáciou časti nášho úspešného projektu  prispejeme k zlepšeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov obce Smižany.

JUDr. Ján Dučák
náčelník Obecnej polície

 


 

Z činnosti obecnej polície

     Príslušníci OP v Smižanoch v mesiaci júl  2013 počas služby  vykonali celkom 159 zásahov;   28 zákrokov pri rôznych porušeniach  právnych noriem a VZN obce a 131 zásahov, pri ktorých nebolo zistené  porušenie právnych noriem.  Bolo riešených celkom 14 priestupkov, a to 2 priestupky proti majetku, 6 priestupkov v doprave a 6 priestupkov proti VZN obce. Celkom 5 krát zasahovali príslušníci OP pri poplachu na chránených objektoch. Ani v jednom prípade nešlo o narušenie objektu inou osobou.  Pri týchto zásahoch nedošlo k žiadnej mimoriadnej udalosti. Nedošlo ani k  zraneniu osôb, voči ktorým bol zákrok OP vykonávaný a  ani k zraneniu príslušníka OP,  ktorý zákrok vykonával.
     Pri výkone služby príslušníci OP v Smižanoch zistili podozrenie zo spáchania 3  trestných činov, ktoré boli odovzdané Obvodnému oddeleniu PZ v Spišskej Novej Vsi  a to 1 krát trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 156 Tr. zákona, 1 krát trestný čin porušovania domovej slobody podľa § 194 Tr. zákona, 1 krát trestný čin ohrozenie pod vplyvom návykovej látky podľa §  289 Tr. zákona.   V  4 prípadoch poskytovali súčinnosť pre policajný zbor SR na požiadanie operačného dôstojníka OR PZ Spišská Nová Ves. V jednom prípade  sme poskytli pre potreby trestného konania kamerové záznamy.
 

JUDr. Ján Dučák, náčelník OP

 

 

 


 

dnes je: 16.1.2018

meniny má: Kristína

webygroup

Úvodná stránka