Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná

11. zasadnutie

11. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 10.12.2015

 

Časový rozpis zasadnutia:

16:00 – 16:03   Otvorenie

16:03 – 16:05   Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky

16:05 – 16:06   Kontrola plnenia uznesení

 16:06 – 16:13   Informácia o aktivitách, rokovaniach a postupe jednotlivých prác v obci

16:13 – 16:29   Rozpočtové opatrenia č. 15, 16, 17, 18

16:29 – 16:31   Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2015 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zriadení na území obce Smižany

16:31 – 16:32   VZN č. 12/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

16:32 – 16:45   VZN č. 13/2015 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Smižany

16:45 – 16:58   VZN č. 14/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými  odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných odpadov a elektroodpadov na území obce Smižany

16:58 – 17:12   Rozpočet obce na roky 2016 – 2018

- stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce

- stanovisko finančnej komisie

17:12 – 17:15   Prepravná služba

17:15 – 17:18   Zmena nájomnej zmluvy

17:18 – 17:30   Pozemky. Obchodná verejná súťaž

17:30 – 17:37   Majetok obce

17:37 – 17:53   Prestávka

17:53 – 18:08   Majetok obce

18:08 – 18:09   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2016

18:09 – 18:13   Informácia hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách

18:13 – 18:51   Diskusia

18:51 – 19:01   Návrh uznesení

19:01 – 19:06   Záver

 

 


 
Kvalita informovanosti webu je:
 
 
94%

 
 
 
1%

 
 
 
5%

 
 
 
1%

 
Počet hlasujúcich: 9419

dnes je: 20.8.2019

meniny má: Anabela

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka