Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná

20. zasadnutie

20. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 15.12.2016

Časový rozpis zasadnutia:

16:09 – 16:14    Otvorenie

16:14 – 16:15    Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky

16:15 – 16:17    Kontrola plnenia uznesení, Správa o výsledkoch kontrol

16:17 – 16:28   Informácie o aktivitách, rokovaniach a postupe jednotlivých prác v obci

16:28 – 16:52   Rozpočtové opatrenia č. 22, 23,24,25,26,27

16:52 – 17:18   Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2015 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zriadení na                              území obce Smižany

17:18 – 17:23   Poskytnutie finančných prostriedkov pre rok 207 na záujmové vzdelávanie detí                                       s trvalým pobytom na území obce Smižany, navštevujúcich CVČ v iných obciach

17:23 – 17:40   Dodatok č. 1 k VZN č. 13/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za                              komunálny odpady a drobné stavebné odpady na území obce Smižany

17:40 – 18:00    Prestávka

18:00 – 18:08   Dodatok č. 1 k VZN č. 13/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za                             komunálny odpady a drobné stavebné odpady na území obce Smižany

18:08 – 18:30   VZN č. 4/2016 o miestnom poplatku za rozvoj

18:30 – 18:53   Rozpočet obce na roky 2017 – 2019

                            - stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce

                             - stanovisko finančnej komisie

18:53 -  18:58   Návrh na vyradenie majetku

18:58 – 19:00   Zmluva o prevode správy

19:00 – 19:37   Pozemky

19:37 – 19:51   Verejná obchodná súťaž

19:51 – 20:06   Prestávka

20:06 – 20:13   Predĺženie nájomných zmlúv, Zmena nájomcu nájomného bytu

20:13 – 20:14   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2016

20:14 – 20:17   Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2017

20:17 – 20:19   Komunitný plán sociálnych služieb

20:19 – 21:15   Diskusia

21:15 – 21:34   Návrh uznesení

21:34 – 21:35   Záver

 


 
Kvalita informovanosti webu je:
 
 
94%

 
 
 
1%

 
 
 
5%

 
 
 
1%

 
Počet hlasujúcich: 9454

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka