Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná

27. zasadnutie

27. zasadnutie obecného zastupiteľstva, konané  19. 6. 2013

Časový rozpis zasadnutia

16:01 – 16:02 Otvorenie
16:02 – 16:04 Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
16:04 – 16:10 Kontrola plnenia uznesení16:10 – 16:21 Informácia o aktivitách, rokovaniach a postupe jednotlivých prác v obci
16:21 – 16:32 Dodatok č. 3 k VZN č. 94 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach
16:32 – 17:25 VZN č. 104 o vyradení obecného centra voľného času – 1. časť
17:25 – 17:37 1. prestávka
17:37 – 17:39 VZN č. 104 o vyradení obecného centra voľného času – 2. časť
17:39 – 17:41 VZN č. 105 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Smižany
17:41 – 17:43 Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy obce Smižany
17:43 – 17:45 Čerpanie rozpočtu za 1. štvrťrok 2013
17:45 – 18:51 Rozpočtové opatrenia č. 5, 6, 7, 8, 9
18:51 – 19:04 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok – regenerácia sídiel
19:04 – 19:14 Žiadosť o dotáciu na digitalizáciu kina
19:14 – 19:17 Stavebné pozemky – 1. časť
19:17 – 19:24  2. prestávka
19:24 – 19:32 Stavebné pozemky – 2. časť
19:32 – 19:34 Obchodná verejná súťaž
19:34 – 19:38 Predĺženie nájmu v nájomných bytoch
19:38 – 19:41 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2013
19:41 – 20:57 Diskusia
 20:57 – 21:08 3. prestávka
 20:08 -  21:11 Návrh uznesení
 21:11 – 21:12 Záver

 


 


 
Kvalita informovanosti webu je:
 
 
94%

 
 
 
1%

 
 
 
5%

 
 
 
1%

 
Počet hlasujúcich: 9419

dnes je: 20.8.2019

meniny má: Anabela

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka