Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná

28. zasadnutie

28. zasadnutie obceného zastupiteľstva - 14.12.2017

Časový rozpis zasadnutia:

16:00 – 16:03  Otvorenie

16:03 – 16:04  Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky

16:04 – 16:05  Kontrola plnení uznesení, Správa o výsledkoch kontrol

16:05 – 16:20  Informácie o aktivitách, rokovaniach a postupe jednotlivých prác v obci

16:20 – 16:32  Rozpočtové opatrenie č. 16,17,18,19

16:32 – 16:34  Čerpanie rozpočtu za I - III. štvrťrok 2017

16:34 – 16:37  VZN č. 8/2017 o financovaní základných škôl, materských škôl a školských  zariadení na území obce Smižany

16:37 – 16:43  Poskytnutie finančných prostriedkov pre rok 2018 na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Smižany, navštevujúce centrá voľného času v iných obciach

16:43 – 16:45  VZN č. 9/2017 o ustanovení rozsahu starostlivosti a stanovení výšky úhrad za ambulantnú službu v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

16:45 – 17:40  Rozpočet obce na roky 2018 – 2020  - Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 2018,  Stanovisko finančnej komisie k rozpočtu na rok 2018

17:40 – 17:43  Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2018

17:43 – 17:54  Návrh na vyradenie majetku

17:54 – 18:17  Pozemky

18:17 – 18:20  Nájomné byty

18:20 – 18:25  Voľba prísediacich

18:25 – 18:42  prestávka

18:42 – 18:47  Opustené hrobové miesta

18:47 – 19:04  Petícia obyvateľov ul. Ružová

19:04 – 19:06  Zmluva o prevode správy

19:06  - 19:19  Diskusia

19:19  - 19:29  Návrh uznesení

19:29  - 19:30  Záver

 

 

 

 


 
Kvalita informovanosti webu je:
 
 
94%

 
 
 
1%

 
 
 
5%

 
 
 
1%

 
Počet hlasujúcich: 9481

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka