Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná

5. zasadnutie

5. zasadnutie obecného zastupiteľstva - konaného dňa 23.4.2015

 

Časový rozpis zasadnutia

16:07 – 16:10  Otvorenie

16:10 – 16:11  Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky

16:11 – 16:12  Kontrola plnenia uznesení

16:12 – 16:35  Informácia o aktivitách, rokovaniach a postupe jednotlivých prác v obci

16:35 – 16:40  VZN č. 4/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného      odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní žúmp na území obce Smižany   

16:40 – 16:53  VZN č. 5/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane BRO a elektroodpadov z domácností na území obce Smižany

16:53 – 16:58  VZN č. 6/2015 upravujúce nájom nájomných bytov 

16:58 – 17:09  VZN č. 7/2015 ktorým sa určuje postup a podmienky pri poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci a jednorazovej dávky v hmotnej núdzi obcou Smižany

17:09 – 17:19  VZN č. 8/2015 ktorým sa určujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Smižany

17:19 – 17:27  Obchodná verejná súťaž

17:27 – 17:40  Prestávka

17:40 – 17:41  Obchodná verejná súťaž

17:41 – 18:01  Pozemky

18:01 – 18:03  Výmena bytov v nájomnom dome

18:03 – 18:10  Vnútorná smernica Náčelníka Obecnej polície

18:10 – 18:12  Prerokovanie platu starostu obce

18:12 – 18:29  Diskusia

18:29 – 18:38  Návrh uznesení

18:38 – 18:39  Záver   

 

 

 


 
Kvalita informovanosti webu je:
 
 
94%

 
 
 
1%

 
 
 
5%

 
 
 
1%

 
Počet hlasujúcich: 9419

dnes je: 20.8.2019

meniny má: Anabela

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka