Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív


 
 Pozvanka, 4.OZ.pdf (234.7 kB) Pozvanka, 4.OZ.pdf (234.7 kB)

 

2. zasadnutie obecného zastupiteľstva, 20.12.2018 o 16.00 hod.


 

erb_smizany.jpg36. zasadnutie OZ, 15.11.2018 o 16.00 hod.- pozvánka


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

erb_smizany.jpg34. zasadnutie OZ, 11.10.2018 o 16.00 hod. - pozvánka


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

erb.jpg 32. zasadnutie obecného zstupiteľstva, 14.6.2018 o 16.00 hod.- pozvánka


 

28. zasadnutie OZ, 14.12.2017 - pozvánka s prílohami


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. zasadnutie OZ, 25.10.2017 - pozvánka s prílohami


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. zasadnutie OZ, 24.8.2017 - pozvánka s prílohami


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. zasadnutie OZ - 27.7.2017, pozvánka s prílohami


 

 

 

 

 

24. zasadnutie OZ -13.6.2017, pozvánka s prílohami


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. zasadnutie OZ -20.4.2017, pozvánka s prílohami


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. zasadnutie OZ -23.3.2017, pozvánka s prílohami


 

 

21. zasadnutie OZ -25.1.2017, pozvánka s prílohami


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
41.OZ - pozvánka
 41_oz400.pdf (5.8 MB) 41_oz400.pdf (5.8 MB)

 
35. zasadnutie OZ - pozvánka
 35. OZ.pdf (1.4 MB) 35. OZ.pdf (1.4 MB)

 
34. zasadnutie OZ - pozvánka
 34.oz_1.pdf (1002.9 kB) 34.oz_1.pdf (1002.9 kB)

 
33. zasadnutie OZ - pozvánka
 33 OZ.pdf (729.3 kB) 33 OZ.pdf (729.3 kB)

 
32. zasadnutie OZ - pozvánka
 32.OZ.pdf (324.9 kB) 32.OZ.pdf (324.9 kB)

 
31. zasadnutie OZ - pozvánka
 31 OZ.pdf (3.9 MB) 31 OZ.pdf (3.9 MB)

 
30. zasadnutie OZ- pozvánka

 
36. OZ - pozvánka
 pozvanka308.pdf (19.5 kB) pozvanka308.pdf (19.5 kB)

 
36. zasadnutie OZ - pozvánka
 36 OZ.pdf (4.4 MB) 36 OZ.pdf (4.4 MB)

 
28. zasadnutie OZ - pozvánka
 28.OZ.pdf (4.7 MB) 28.OZ.pdf (4.7 MB)

 
27. zasadnutie OZ - pozvánka
 27 OZ087.pdf (3.3 MB) 27 OZ087.pdf (3.3 MB)

 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2013

 
Dodatok č. 1 k VZN č. 99 k miestnym daniam a poplatku-návrh

 
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 98/2012 o sociálnych službách poskytovaných obcou Smižany

 

Výberové konanie na hlavného kontrolóra Obce Smižany

Obecné zastupiteľstvo  v Smižanoch uznesením č. 495/35/2014 zo dňa 10.4.2014

vyhlasuje

v  zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 voľbu  hlavného kontrolóra Obce Smižany.

Podmienky a náležitosti písomnej prihlášky kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra Obce Smižany:

Kvalifikačný predpoklad – ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie;
Náležitosti písomnej prihlášky:

 - fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (nemusí byť overená)

 - doklad o bezúhonnosti - výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

  - stručná koncepcia práce hlavného kontrolóra obce,

  - profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe a uvedením pracovnej pozície

  - súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z.     

   o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr do 13. júna 2014 do 14,00 hod. na Obecnom úrade v Smižanoch, Nám. M. Pajdušáka 1341/50, 053 11  Smižany. Zalepenú obálku je potrebné označiť: „Voľba hlavného kontrolóra Obce Smižany – neotvárať.“

Voľba hlavného kontrolóra obce sa uskutoční dňa 28.06.2014 o 9,00 hod. na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Smižany na vystúpenie pred poslancami Obecného zastupiteľstva v Smižanoch v časovom rozsahu maximálne 5 minút.

Výberové konanie v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. bude zverejnené  na úradnej tabuli, v Smižianskom hlásniku a na webovom sídle Obce Smižany.

 

 


 
Výberové konanie na "Terénna sociálna práca v obci Smižany"

 
Výberové konanie na funkciu účtovníčka finančnej učtárne

 
Výberové konanie na funkciu vedúci finančného oddelenia, správy majetku a daní

 
Oznámenie výsledku výberového konanie na funkciu vedúci oddelenia evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí

 
Výberové konanie na funkciu vedúci oddelenia evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí

 

20. zasadnutie OZ, 15.12.2016


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Komunitný plán sociálnych služieb obce Smižany na obdobie 2016-2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dnes je: 19.5.2019

meniny má: Gertrúda

webygroup

Úvodná stránka