Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív

Nový_územný_plán_obce.pdf(16.2 kB)Nový_územný_plán_obce.pdf
predaj_pozemkov.pdf(168.9 kB)predaj_pozemkov.pdf
VZN_č._4-2019.pdf(211.7 kB)VZN_č._4-2019.pdf

2. zasadnutie obecného zastupiteľstva, 20.12.2018 o 16.00 hod.

Pozvánka 2. OZ 2018.pdf(16.7 kB)Pozvánka 2. OZ 2018.pdf

erb_smizany.jpg36. zasadnutie OZ, 15.11.2018 o 16.00 hod.- pozvánka


 

erb_smizany.jpg34. zasadnutie OZ, 11.10.2018 o 16.00 hod. - pozvánka


 
Pozvánka  33.OZ- 2.pdf(194.2 kB)Pozvánka 33.OZ- 2.pdf
k bodu 5 Petícia.pdf(462.4 kB)k bodu 5 Petícia.pdf
k bodu 10 VZN č. 2_2018.pdf(235.2 kB)k bodu 10 VZN č. 2_2018.pdf
k bodu 14 Elena Carterová.pdf(276 kB)k bodu 14 Elena Carterová.pdf

erb.jpg 32. zasadnutie obecného zstupiteľstva, 14.6.2018 o 16.00 hod.- pozvánka


 

28. zasadnutie OZ, 14.12.2017 - pozvánka s prílohami

Pozvánka   28.OZ.PDF(205.3 kB)Pozvánka 28.OZ.PDF
k bodu 12. Pozemky MIGI.PDF(200.8 kB)k bodu 12. Pozemky MIGI.PDF

27. zasadnutie OZ, 25.10.2017 - pozvánka s prílohami

26. zasadnutie OZ, 24.8.2017 - pozvánka s prílohami

25. zasadnutie OZ - 27.7.2017, pozvánka s prílohami

24. zasadnutie OZ -13.6.2017, pozvánka s prílohami

Pozvánka   24.OZ.PDF(190.7 kB)Pozvánka 24.OZ.PDF
k bodu 4. Otvorený list.pdf(6.6 MB)k bodu 4. Otvorený list.pdf

23. zasadnutie OZ -20.4.2017, pozvánka s prílohami

22. zasadnutie OZ -23.3.2017, pozvánka s prílohami

21. zasadnutie OZ -25.1.2017, pozvánka s prílohami

Pozvanka -3. OZ.pdf(28.2 kB)Pozvanka -3. OZ.pdf
Pozvánka  9.OZ s prílohami.pdf(205 kB)Pozvánka 9.OZ s prílohami.pdf
Pozvánka  10.OZ.pdf(200.7 kB)Pozvánka 10.OZ.pdf
Pozvánka   14.OZ.pdf(183.1 kB)Pozvánka 14.OZ.pdf
Pozvánka   15.OZ.pdf(207.8 kB)Pozvánka 15.OZ.pdf
pozvanka___16.oz.pdf(191.3 kB)pozvanka___16.oz.pdf
41_oz400.pdf(5.8 MB)41.OZ - pozvánka
35. OZ.pdf(1.4 MB)35. zasadnutie OZ - pozvánka
31 OZ.pdf(3.9 MB)31. zasadnutie OZ - pozvánka
Materiály 30. OZ.pdf(367.2 kB)30. zasadnutie OZ- pozvánka

Výberové konanie na hlavného kontrolóra Obce Smižany

Obecné zastupiteľstvo  v Smižanoch uznesením č. 495/35/2014 zo dňa 10.4.2014

vyhlasuje

v  zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 voľbu  hlavného kontrolóra Obce Smižany.

Podmienky a náležitosti písomnej prihlášky kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra Obce Smižany:

Kvalifikačný predpoklad – ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie;
Náležitosti písomnej prihlášky:

 - fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (nemusí byť overená)

 - doklad o bezúhonnosti - výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

  - stručná koncepcia práce hlavného kontrolóra obce,

  - profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe a uvedením pracovnej pozície

  - súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z.     

   o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr do 13. júna 2014 do 14,00 hod. na Obecnom úrade v Smižanoch, Nám. M. Pajdušáka 1341/50, 053 11  Smižany. Zalepenú obálku je potrebné označiť: „Voľba hlavného kontrolóra Obce Smižany – neotvárať.“

Voľba hlavného kontrolóra obce sa uskutoční dňa 28.06.2014 o 9,00 hod. na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Smižany na vystúpenie pred poslancami Obecného zastupiteľstva v Smižanoch v časovom rozsahu maximálne 5 minút.

Výberové konanie v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. bude zverejnené  na úradnej tabuli, v Smižianskom hlásniku a na webovom sídle Obce Smižany.

 

 


 

20. zasadnutie OZ, 15.12.2016

Pozvánka  20.OZ.PDF(192.1 kB)Pozvánka 20.OZ.PDF
k bodu 13 Pozemky.pdf(205.1 kB)k bodu 13 Pozemky.pdf
Pozvánka   28.OZ.PDF(205.3 kB)Pozvánka 28.OZ.PDF
k bodu 12. Pozemky MIGI.PDF(200.8 kB)k bodu 12. Pozemky MIGI.PDF

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka