Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná

Dobrovoľný hasičský zbor

125 rokov organizovanej požiarnej ochrany v Smižanoch

Oheň je dobrým sluhom, ale zlým pánom. Táto ľudová múdrosť vychádzala a neustále sa potvrdzuje dlhoročnými skúsenosťami tých, ktorí vyčíňanie tohto živla prežili. Ani Smižany sa vo svojej histórii nevyhli takýmto tragédiám, pri ktorých ľahli popolom jednotlivé domy či hospodárske objekty, celé ulice, ba i celé časti obce. Takéto požiare boli v rokoch 1857, 1868, 1883, 1885, 1890, 1921. Najväčší požiar s katastrofickými následkami bol v roku 1909. Pri tomto požiari vyhorel kostol, hasičský sklad, škola a za silného vetra aj 41 domov. Požiar sa podarilo uhasiť viacerým hasičským zborom a občanom len vďaka silnému dažďu a tým zabrániť vyhoreniu celej dediny.

Už roku 1794 vydala Mária Terézia vzorový Protipožiarny poriadok. Tento nariaďoval, aby bol v každej obci dostatok náradia, t.j. sudov s vodou, vedier, báb, hákov a rebríkov. Obsahoval aj preventívne opatrenia, ako zákaz fajčenia v hospodárskych budovách, zákaz sušenia ľanu na peciach a príkaz stavania len murovaných komínov a ich vymetanie atď. Úlohy vyplývajúce z tohto poriadku bolo potrebné v každej obci zabezpečiť a kontrolovať ich plnenie.

Prvú striekačku obec zakúpila v r. 1852. Bola to primitívna striekačka, do ktorej bolo potrebné vodu nalievať. Aj druhá striekačka zakúpená v r. 1868 bola tiež bez nasávania vody. Obe striekačky potrebovali cvičenú obsluhu.

V roku 1878 sa v Spišskej Novej Vsi konal IV. krajinský hasičský kongres. Zúčastnilo sa na ňom 68 zborov. Jeho účastníci prvý raz mohli sledovať súťaže požiarnych zborov so striekačkami. Súčasťou kongresu bola aj výstava požiarnej techniky.

To všetko viedlo zodpovedných činiteľov obce k založeniu Dobrovoľného hasičského spolku v Smižanoch. Aj keď sa pôvodné zápisnice nezachovali, je isté, že zakladajúce zasadnutie prebehlo 20. novembra 1880. Na ňom bol zvolený prípravný výbor, schválený návrh stanov a predseda prípravného výboru Hilar Csáky. Tento dátum založenia dobrovoľného hasičského spolku prevzali všetky nasledujúce generácie.

Prvé oslavy, o ktorých sa zachovali písomné doklady, sa konali 30. júna 1930 pri príležitosti 50. výročia. O zábavu sa postarala dychová hudba zo Spišskej Novej Vsi a prebehlo na ňom veľké cvičenie hasičských zborov s motorovými striekačkami. Zástava, ktorá bola pri tomto výročí vysvätená, visí na čestnom mieste v požiarnej zbrojnici.

Pri oslavách 60. výročia v júli 1940 členovia zahrali ľudovú operetu "Pesnička srdca" za réžie p. Vojtecha Richtarčíka a mala veľmi dobrý ohlas. V roku 1955 oslavy 75. výročia vyvrcholili ukážkovým poradovým cvičením a členom boli odovzdané pamätné diplomy. V októbri 1970 prebehli oslavy 90. výročia a omladený divadelný krúžok na počesť tohto výročia uvádza divadelnú hru Ferka Urbánka "Škriatok".

Veľké oslavy sa konali pri príležitosti 100. výročia v dňoch 30., 31. augusta 1980. Pri tejto príležitosti bola zrekonštruovaná požiarna zbrojnica, bolo zavedené elektrické vykurovanie, vybudované nové oplotenie, prístupová cesta a celková úprava areálu požiarnej zbrojnice.

110. výročie sme si pripomenuli 5. augusta 1990. Na ihrisku muži súťažili O pohár 110-ročnice a ženy O pohár OV Demokratickej únie žien. Po skončení súťaže v popoludňajších hodinách prebehlo futbalové stretnutie starších pánov zo Smižian a mužstvom hasičov zo Smižian. Večer oslava pokračovala ľudovou veselicou.

Pri oslavách 120-ročnice v roku 2000 sme usporiadali tri akcie. Prvá bola športová. Muži aj ženy súťažili O pohár 120-ročnice a zároveň aj O pohár starostu obce. V novembri prebehlo slávnostné valné zhromaždenie, na ktorom najstarší členovia a funkcionári prevzali čestné uznanie DHZ, a náš DHZ prevzal vysoké zväzové vyznamenanie Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, Medailu za mimoriadne zásluhy. V decembri v obecnej knižnici bola otvorená prvá výstava s hasičským námetom v Smižanoch. Na nej boli prezentované historické fotografie, písomnosti, trofeje aj požiarna technika dokumentujúca jej vývoj. Prezentované boli aj úspechy dosiahnuté v histórii nášho DHZ.

Na oslavy 125. výročia založenia organizovaného hasičstva v Smižanoch v r. 2005 sme sa začali pripravovať s ročným predstihom. Naším zámerom bolo, aby sme oslavovali v dôstojných priestoroch našej požiarnej zbrojnice. To sa nám až na opravu vonkajšej fasády a novej garážovej brány za účinnej pomoci predstavenstva a poslancov obce podarilo naplniť. V roku 2004 bola vykonaná rekonštrukcia strechy a oprava garážovej brány. V jubilejnom roku sme pokračovali výmenou okien, montážou nového ústredného kúrenia s plynovým kotlom, opravou a vymaľovaním vnútorných priestorov, vchodových dverí a garážovej brány.

Samotné oslavy začali 3. septembra 2005 o 13.30 hodine na Námestí M. Pajdušáka.

V úvode Jozef Svetkovský privítal hostí:
Ing. Michala Kotradyho, starostu obce,
Ing. Jozefa Fedorčáka, zástupcu krajského riaditeľa Hasičského a záchranného zboru (HZZ) z Košíc,
Ing. Vladimíra Buca, okresného riaditeľa HZZ zo Sp. Novej Vsi,
Mgr. Juraja Hatalu, ved. požiar. technického odd. HZZ zo Sp. Novej Vsi,
Ing. Štefana Čuchrana, ved. pož. prevencie HZZ zo Sp. Novej Vsi,
Alžbetu Kakucejovú, riaditeľku OV DPO v Sp. Novej Vsi a občanov obce.

Program pokračoval ukážkami cvičenia mladých hasičov - žiakov, pod vedením Jozefa Strelu. Za zvuku sirén a výstražných svetiel na námestie dorazili záchranné vozidlá HZZ, aby predviedli ukážku zásahu pri záchrane osôb z havarovaného motorového vozidla, poskytnutia prvej pomoci a oživovania postihnutej osoby. Následne ukážka pokračovala hasením horiaceho motorového vozidla použitím najnovšej požiarnej techniky. V tom čase muselo jedno záchranné vozidlo priamo z námestia odísť na zásah k horiacemu nákladnému vozidlu miestneho poľnohospodárskeho družstva. V tom čase na námestie prichádzala ďalšia technika, 50-metrová plošina PRONTO HZZ z Košíc a 30-metrový výsuvný rebrík z HZZ Levoča, aby predviedli ukážku zásahu pri hasení požiaru a záchrany osôb vo výškovej budove, v tomto prípade to bola kostolná veža. Voda do plošiny a rebríka bola dodávaná dvomi hasičskými striekačkami z Brusníka. Jeden prúd po Krátkej ulici hasičmi DHZ z Iliašoviec a druhý prúd okolo Art školy domácimi hasičmi a hasičkami. Nasledovala ukážka dopravy osôb z veže kostola pomocou rukáva, lana a nakoniec kostolnú vežu zlaňovali hasiči HZZ. Najväčšiu radosť z predvádzania požiarnej techniky mali deti a hlavne tie, ktoré sa dostali do koša 50-metrovej plošiny PRONTO.

V nedeľu oslavy pokračovali na futbalovom ihrisku od 9.00 hodiny súťažou hasičských družstiev mužov a žien O pohár starostu obce. V úvode súťaže prevzali zaslúžilí členovia a funkcionári z rúk p. Michala Faltína, člena OV DPO v SNV vyznamenania a ďakovné listy. Súťažilo 10 mužských a 6 ženských družstiev v dvoch disciplínach v štafete a požiarnom útoku s vodou. Súťaž mužov vyhralo domáce družstvo, druhý bol DHZ z Danišoviec a tretí z Markušoviec. Naše ženy pokazili požiarny útok a obsadili 6. miesto. Zvíťazili ženy DHZ z Danišoviec, druhé boli ženy z Tepličky nad Hornádom a tretie z Odorína. Poháre určené pre prvé tri družstvá v oboch kategóriách osobne odovzdal starosta obce Ing. Michal Kotrady.

Tým sa ukončili podujatia konané pri príležitosti osláv 125. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Smižanoch. K úspešnému priebehu osláv prispelo aj veľmi dobré počasie počas obidvoch víkendových dní.

Ľudovít Dulovič, predseda DHZ


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka