Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná

MO Živena

i_2461004.jpg

Vážené členky Živeny a praznivci,

dovoľujeme si vám oznámiť, že záznam Gala Živeny, spolku slovenských žien pri príležitosti 150. výročia založenia sa bude vysielať

26. septembra na Dvojke RTVS o 20.05 hod.

 


 

Pri príležitosti 150. výročia  založenia Živeny sme sa zúčastnili  živého nahrávania v Rádiu Regina v Košiciach 23.8.2019 - Nahrávka

IMG-20190823-WA0001.jpg


 

MO ŽIVENA v Smižanoch v roku 2018

    Činnosť v uplynulom roku MO Živeny v Smižanoch zhodnotil na výročnej členskej schôdzi dňa 18.3.2019.  Uskutočnil  tieto podujatia:

12.3.2018 – výročná členská schôdza, kaštieľ Smižany,  prezentácia knihy „ JAK VYPIJEŠ TA ŠMAKUJE „  spisovateľa Michala  BUZU v obecnej knižnici v Smižanoch

28.9.2018 –  návšteva divadelného predstavenia v Prešove pod názvom „ VESELÉ  PANIE Z WINDSORU „

13.12.2018 –  Vianočné posedenie MO Živena spojené s krásnym vianočným  programom

29.9.2018   sa v Martine konal 19.ročník Šoltésovej Martin a zasadnutie predsedníctva Živeny. Po ukončení predsedníctva sme všetci prítomní zablahoželali p. predsedníčke Magdaléne Vášáryovej k jej životnému jubileu.

Okrem týchto aktivít svojou pomocou a účasťou podporujeme aj ostatné podujatia v obci. (podujatia organizované  obcou a Národopisným múzeom v Smižanoch)

Ďakujem  členkám výboru, ale aj ostatným vždy ochotným členkám MO za prípravu a zdarné uskutočnenie našich podujatí – p. Márii Kukurovej za prípravu občerstvenia ale aj všetkým Vám, ktorí ste sa akokoľvek podieľali na príprave týchto podujatí ďalej ZUŠ D. Štraucha pod vedením Mgr. Marcely Maniakovej, jej pedagógom a žiakom za krásne programy, ktorými obohatili naše stretnutia,  OKC  pod vedením p. riaditeľky Márie Šofranko a jej kolektívu za pomoc a podporu našich aktivít a tiež za poskytnutie priestorov pre naše podujatia.

Poďakovanie patrí aj bývalému p. starostovi Ing. M. Kotradymu,  bývalej p. prednostke Ing. M. Dudžákovej a poslancom OZ za schválenie dotácie na podporu našej činnosti v roku 2018.      

Poprajme si do ďalšej činnosti veľa zdravia, dobrých nápadov , odhodlanie zachovať rozvoj  kultúry a dedičstvo našich predkov v našej obci a tak napĺňať ciele programovej konferencie Živeny.

 

Katarína Babíková, predsedníčka MO

 

 


 

314930_970x647.jpeg

Pocta Božene Slančíkovej Timrave

  V Pisztoriho paláci v Bratislave sa 17. novembra 2017 za účasti predsedníčky Živeny p. Magdalény Vášaryovej a  členiek z jednotlivých miestnych odborov z celého Slovenska uskutočnilo valné zhromaždenie, ktorého prvá časť bola venovaná Živeniarskemu roku Timravy, kde sme si pripomenuli 150. výročie jej narodenia. Timrava je jedna z najvýraznejších postáv slovenského literárneho a kultúrneho života Slovenska. Jej životná púť je odzrkadlením osudu žien na konci 19. storočia a začiatku 20. storočia, ale aj vzorom nepriaznivého osudu mnohých výnimočných talentov na Slovensku. A práve preto považuje Živena, spolok slovenských žien, za veľmi dôležité si ho neustále pripomínať a inšpirovať sa ním. Aj tieto slová odzneli na margo Timravy od predsedníčky p. Vášáryovej. K dobe a dielu Timravy bola odprezentovaná  prednáška Doc. PhDr. Zuzany Slušnej, PhD. Zhromaždenie svojimi  príhovormi  pozdravili p. Zora Breierová, predsedníčka Živeny v rokoch 1993 -2013  a europoslanec p. Ivan Štefanec.  Pracovná časť stretnutia bola venovaná zhodnoteniu  činnosti Živeny  za posledné 4 roky.  Podarilo sa niekoľko významných skutočností. Veľkolepý program osláv  145. výročia založenia Spolku Živeny, ktorý bol za spoluúčasti Lúčnice odvysielaný na televíznych obrazovkách, realizovala  sa čiastočná rekonštrukcia Spolkového  domu v Martine, ako aj  jeho nadobudnutie  do vlastníctva Živeny, vydalo sa niekoľko publikácií, zriadila sa kancelária spolku v Bratislave. Na valnom zhromaždení bola opäť zvolená za predsedníčku p. Vášáryová.  Najdôležitejšími prioritami v ďalšom štvorročnom období bude príprava 150. výročia založenia spolku ( r. 2019), úplná obnova Spolkového domu v Martine, získavanie grantov, zriadenie internetového časopisu Živena, zriadenie knižnice a jej zapísanie do zoznamu knižníc  na Slovensku a dosiahnuť, aby sa spolok Živeny dostal do medzinárodnej siete – do európskej únie žien. Náš miestny odbor Živeny si B.S. Timravu pripomenul  literárnym večerom spolu so ZUŠ D. Štraucha v Smižanoch 27. novembra v Kaštieli. Ak sa v nasledujúcom období podarí naplniť uvedené priority, budú to najplodnejšie  novodobé roky Živeny.

 


 

Ako sa žilo v Smižanoch

„Kráčajte vždy vo svetle a v sile vzkrieseného Krista. Buďte silní v nádeji a v láske k Bohu a blížnemu. Zachovajte si svoje vzácne slovenské tradície a svoje dedičstvo viery.“ Ján Pavol II.

Spomínanie na staré Smižany v podaní našich pamätníčok malo jedinečnú a neopakovateľnú atmosféru.

Dlhšiu dobu sa v mysliach Živeny niesla myšlienka zachovať autentické rozprávanie našich pamätníčok o tom, ako sa kedysi v „starých Smižanoch“ žilo. Zaujímavé rozprávanie toho, čo bolo, čo dnes vidíme v TV alebo formou pásiem, v podaní folklórnych súborov.  Nebol to ľahký život, ale bol jedinečný svojou jednoduchosťou  a krásou  človeka k človeku a človeka k životu. Slovenský folklór je klenotnicou našej identity. Preto sa podujatia zúčastnila aj naša úspešná Šafolka a Oriešok. Bolo zaujímavé sledovať túto našu generáciu, ako načúva rozprávaniu a predsa aj oni  sami sú tí, ktorí tieto zvyky prezentujú vo svojich piesňach. Videozáznam z podujatia bude tvoriť archív obce. Ktovie, čo ostane po nás a v akej forme, veď históriu čerpáme z písomných dokumentov, ktoré sa zachovali dodnes. Budú dnešné nosiče adekvátne k „nosičom“ minulým?  Smižany mali to šťastie, že vďaka osobnostiam ako boli (dekan M. Pajdušák,  Štefan Hoza, Ing. Peter Lacko, Mária Zaliberová, atď )  a súčasníkom ( Dr. Anton Kret, Ing. Ladislav Vrana, Emília Sláviková, Ing. Michal Kotrady a pod.) máme dnes z čoho čerpať a poučiť sa.

Veľké poďakovanie za zachytenie časti dejín Smižian patrí: Emílii Slávikovej, Juliane Klaučovej, Gizele Jochmanovej, Anne Hlavčákovej, Jozefe Gondovej, Terézii Marekovej a Anne Bartošovej.

Za úžasnú spoluprácu ĎAKUJEME ZUŠ v Smižanoch, ktorá vďaka zanieteným pedagógom vo veľkej miere prispieva k zachovávaniu a prezentácii kultúrnej histórie nielen Smižian, ale aj nášho Spiša.                                                                                                                                          
  


 

 Pozvánka

Povývame členky na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 27. apríla 2017 o 16,30 hod. v Kaštieli v Smižanoch. Na schôdzi sa budú vyrať členské príspevky. Tešíme sa na Vás.


 

17. ročník Šoltésovej Martina

17. ročník Šoltésovej  Martina sa začal tradične návštevou cintorína pri hroboch Živeniarok.  Program pokračoval slávnostným otvorením Centra Živeny v Spolkovej budove Živeny v Martine. Predsedníčky miestnych odborov priniesli na výzdobu spolkovej miestnosti typické výšivky na vankúši a vyšívané prestierania charakterizujúce regióny z ktorých pochádzajú. Náš miestny odbor venoval výšivku na vankúši, ktorú darovala p. Anna Krupinská a vek výšivky je 70 rokov. Tiež bol darovaný obraz, ako posolstvo mladej generácie pre Živenu, ktorého autorom je Mgr. Ľudovít Timko, mladý umelec zo Smižian.

Hlavnou myšlienkou Šoltésovej Martina 2016 bolo: Listy – dôležitý zdroj informácií o dobe. Na túto tému odzneli prednášky pozvaných prednášajúcich.

Cena E.M. Šoltésovej za celoživotný prínos pre literatúru bola udelená Doc.PaedDr. Milošovi Kovačkovi, CSc.

 


 

MO Živena Smižany – Spolok slovenských žien

8.4.2016 sa v smižianskom kaštieli konala výročná členská schôdza MO Živeny. V úvode slávnostného zasadnutia  predsedníčka p. Katarína Babíková srdečne privítala starostu obce Ing Michala Kotradyho ako aj členky MO Živena a oboznámila ich s programom schôdze.  V úvode p. predsedníčka zablahoželala dlhoročnej členke výboru pani Gizele Jochamnovej, ktorá sa v apríli dožíva krásneho životného jubilea a poďakovala jej za doterajšiu prácu. Ďalej boli ďalšie blahoželania členkám, ktoré sa v roku 2016 dožívajú okrúhlych narodenín. Program pokračoval básňou v podaní Mgr. Janky Aštáryovej a hudobným vystúpením žiakov zo ZŠ na Komenského ul. pod vedením Mgr. Terézie Krivdovej.

V uplynulom roku 2015 miestny odbor Živeny v Smižanoch uskutočnil tieto aktivity:

20.máj –p. Babíková sa zúčastnila osláv pri príležitosti 20. výročia MO Živeny v Žiline,

V mesiaci máj členky podporovali a spolupracovali na kampani pre podporu smižianskej rodáčky MUDr. Eleny Loumovej v ankete Slovenska roka 2015,

25.jún – sme si na miestnom cintoríne pripomenuli 65. výročie úmrtia vdp. Matúša Pajdušáka,

3.september – zúčastnili sme sa v Kaštieli  výstavy p. Ivety Liptákovej s názvom „Tu som doma“, kde nás upútali prekrásne ručne vyrobené rekvizity – bábky. Zároveň nám autorka predviedla večerné divadlo po názvom „Pod krídlami Lelka“,

26. september – 11 členiek MO Živeny navštívilo pamätnú izbu Hany Zelinovej vo Vrútkach, kde sme sa bližšie oboznámili s jej životom, prácou a prínosom pre našu spoločnosť. Ďalej nasledovala návšteva mesta Martin. V dome Živeny bolo zasadnutie predsedníctva spolku, na ktorom sa zúčastnila aj naša predsedníčka. Po schôdzi sme všetci navštívili Národný cintorín v Martine a Literárne múzeum Slovenskej národnej knižnice založenej 4. augusta 1863. Po návšteve cintorína sme zavítali znovu do domu Živena a tu sme sa bližšie oboznámili s osobnosťou,  akou bola zakladateľka Živeny  a spisovateľka  p. E. M. Šoltésová.

29. november – v smižianskom Kaštieli sa konalo VIII. Celoslovenské predsedníctvo Živeny spojené s kultúrnym programom a príhovorom predsedníčky ústredia Živeny p. Magdy Vášáryovej.

Okrem týchto podujatí sme podporili a navštívili aj ďalšie podujatia v obci s cieľom uchovávať tradičnú kultúru pre ďalšie generácie.

Predsedníčka Katarína Babíková v závere poďakovala členkám výboru za prípravu a zdarné uskutočnenie týchto našich podujatí, ale aj ostatným, ktorí sa akokoľvek podieľali na ich príprave. Poďakovanie patrí našim členkám, ktoré pôsobia vo folklórnom súbore Smižančanka a v ochotníckom divadlo RaJ pri OKC v Smižanoch, obecnému úradu, poslancom OZ za schválenie dotácie na činnosť spolku,  riaditeľke Obecného kultúrneho centra, Mgr. Danke Cvengoršovej a jej zamestnancom, ZŠ na Komenského ul., p. riaditeľke RNDr. Jane Vozárovej a všetkým, ktorí podporili našu činnosť v roku 2015.

Prehliadkou výstavy originálnych albumov fotografií technikou scrapbookingu autorky p. Aleny Hudáčovej z Popradu sme ukončili oficiálnu časť schôdze.

Eva Červeňáková, členka MO Živena


 

Výročná členská schôdza 2015

Dňa 13.4.2015 sa v smižianskom kaštieli konala výročná členská schôdza MO Živeny. V úvode slávnostného zasadnutia jej predsedníčka p. Katarína Babíková srdečne privítala starostu obce Ing. Michala Kotradyho, ako aj členky MO Živena a oboznámila ich s programom zasadnutia.

V správe o činnosti MO Živena v Smižanoch za rok 2014 predsedníčka prítomných oboznámila s rôznymi podujatiami, ktoré sa konali počas celého roka. Vyzdvihla najmä oslavy 20. výročia MO Živena v Smižanoch, ktorých sa zúčastnila predsedníčka Ústredia Živeny p. Magda Vášáryová. Tá vysoko ocenila doterajšiu prácu a aktivitu členiek MO Živena v Smižanoch. Uskutočnili sa aj ďalšie významné podujatia ako koncert Lenky Filipovej v KD v Smižanoch, či galakoncert La Giola. Pani predsedníčka zároveň poďakovala členkám výboru i ostatným za prípravu a zdarné uskutočnenie takýchto podujatí, za rozvoj kultúry a spoločenského života v našej obci. Zvlášť poďakovala členke Mgr. Marte Pramukovej, vedúcej FS Smižančanka. Poďakovanie patrí aj obecnému úradu, poslancom  OZ za schválenú dotáciu na podporu činnosti MO Živena. Zvlášť p. predsedníčka poďakovala ZŠ na Komenského ul.  pod vedením RNDr. Jany Vozárovej a kolektívu ŠJ pri ZŠ Komenského ul.  a p. učiteľkám  za kultúrne vystúpenia detí a mládeže našej obce ako aj zamestnancom OKC v Smižanoch pod vedením riaditeľky Mgr. Dany Cvengrošovej za pomoc a podporu našej činnosti, ako aj za poskytnutie priestorov na podujatia. Na záver p. Babíková popriala všetkým do ďalšej činnosti veľa zdravia, dobrých nápadov napĺňať ciele programovej konferencie Živeny. Zároveň členky boli informované o činnosti Ústredia MO Živena v roku 2014 a o úlohách, ktoré odzneli na programovej konferencii dňa 20.3.2015 v Banskej Bystrici. Na konferencii bolo odprezentovaných niekoľko úloh. Hlasovaním prítomných  bolo prijatých šesť uznesení na programovacie obdobie štyroch rokov : obnoviť historicky slávny a dôležitý dokument časopis Živena, zreštaurovať budovu v Martine,  sledovať problémy týkajúce sa rovnoprávneho postavenia žien v spoločnosti, iniciovať diskusiu k pálčivým témam, pozdvihnúť svoj hlas na obranu týraných, mučených žien vo svete, ochraňovať a pestovať kultúrne hodnoty, ktoré sme zdedili a podporovať nenahraditeľnú úlohu žien a matiek, ktoré odovzdávajú kultúrne dedičstvo deťom, podporovať tradičné remeslá a vyhľadávať talenty po celom Slovensku. Plné znenie uznesení,  ako aj aktivity, ktoré bude Miestny odbor Živeny  v Smižanoch uskutočňovať, si môžete pozrieť na www.smizany.sk. Na konferencii sa zúčastnila aj Mgr. Marta Pramuková, ktorá prítomným bližšie rozviedla činnosť a aktivity ostatných miestnych odborov, ktoré sa na danej konferencii odprezentovali. Práve na jej podnet MO Živena v Smižanoch vytvoril tzv. kluby.  V diskusii sa členky rozhovorili k jednotlivým témam.  Mgr. Dana Cvengrošová ubezpečila prítomných, že sa  i naďalej bude usilovať prilákať vzácne  umelecké telesá a osobnosti do našej obce, aby občania Smižian mali čo najviac kultúrnospoločenských zážitkov.

Členky MO Živena sa rozhodli, že vytvoria kluby, a to: literárno-dramatický, spevácky a klub šikovných rúk. Na záver schôdze poďakovala predsedníčka členkám za bohatú diskusiu a pozvala ich na výstavu obrazov a keramických diel umelca Mgr. Petra Krupu.

 

 Eva Červeňáková, členka MO Živena

                                                                                                                                                            

 


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka