Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná

MOPS

Miestna občianska poriadková služba

aa.png

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Typ projektu:               dopytovo-orientovaný projekt

Názov projektu: Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) v obciach  s prítomnosťou MRK

Cieľ projektu: Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnannosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov

Celková výška oprávnených výdavkov na projekt:              100 804,32 EUR 

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:        95 764,10 EUR

Trvanie projektu:                          01/2018 – 12/2020

Miesto realizácie projektu:              Smižany

Prijímateľ:                                          OBEC SMIŽANY           www.smizany.sk      

www.minv.gov.sk                   www.esf.gov.sk             www.employment.gov.sk

 

Názov projektu:

Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) v obciach  s prítomnosťou MRK

Od januára 2018 pracuje v Smižanoch miestna občianska poriadková služba

V júni 2017 využila obec Smižany možnosť podania žiadosti na získanie nenávratného finančného príspevku (NFP) z Operačného programu Ľudské zdroje (OPĽZ) pre projekt Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK. Po následnej komunikácii so Sprostredkovateľským orgánom OPĽZ –Ministerstvom vnútra SR a doplnení žiadosti bolo obci v septembri 2017 doručené rozhodnutie o schválení žiadosti a výšky NFP maximálne 95 764,10 EUR, pričom celkové oprávnené výdavky projektu sú schválené vo výške 100 804,32 EUR. Cieľom projektu je integrácia marginalizovaných rómskych komunít a zvýšenie zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK. Projekt je priamo zameraný na znevýhodnené skupiny obyvateľstva.

Hlavnou aktivitou projektu je zabezpečenie poskytovania sociálnych asistenčných služieb prostredníctvom činnosti miestnej občianskej poriadkovej služby v súčinnosti s Obecnou políciou. V rámci tejto aktivity sú vytvorené 4 pracovné miesta pre členov MOPS.

Výkon činnosti člena MOPS  zahŕňa ochranu verejného poriadku, ochranu súkromného a verejného majetku, ochranu detí a mládeže pred negatívnymi javmi, ochranu životného prostredia, ochranu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky.

Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná 8. 11. 2017. Koncom kalendárneho roka prebehol proces výberového konania na obsadenie pozícií členov MOPS a  verejné obstarávanie – výber dodávateľa školenia a pracovných pomôcok. Po obsadení novovytvorených pracovných miest boli členovia MOPS profesijne zaškolení a 2.1. zahájili svoju činnosť v teréne. Poskytnuté finančné prostriedky sa použijú na výdavky spojené s nákupom pracovných odevov a ostatného vybavenia, mzdy a odvody na dobu 36 mesiacov.

 

 


 

MOPS

bez názvu
bez názvu

 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka