Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8

Obecná knižnica

Nemilovať knihu,
znamená nemilovať múdrosť.
Nemilovať však znamená,
stávať sa hlupákom.
                                 (J. A. Komenský)
 

Knižnica bola zriadená obcou po roku 1918 na základe československého zákona o obecných knižniciach v priestoroch školy, ktorej správcom bol vtedy Vendelín Grossman. "Aby aj najširšie vrstvy mali prístup ku knihe...", píše Matúš Pajdušák v  smižianskych kronikách.

Rokom 1992 odčlenením od Okresnej knižnice Spišská Nová Ves obec zriadila v priestoroch Obecného úradu obecnú knižnicu, ktorú priamo riadi obecný úrad a ktorá poskytuje svoje služby obyvateľom obce. Obecná knižnica je umiestnená v modernom viacpodlažnom krídle budovy obecného úradu. V budove sú vytvorené priestory pre čitáreň, samotnú knižnicu s knižničným fondom a kultúrno-výchovnú miestnosť. Vstup do knižnice je umožnený aj imobilným občanom bezbariérovými vstupmi do priestorov úradu a knižnice.

Knižničný fond v súčasnosti tvorí 10 915 ks knižničných jednotiek, ktoré sú spracované automatizovane v program Libris. Fond je usporiadaný do tematických okruhov s dodržaním abecedného triedenia, čo umožňuje čitateľom knižnice zjednodušenú orientáciu pri vyhľadávaní literatúry.

Knižnica úzko spolupracuje so základnými a predškolskými zariadeniami ako aj miestnymi odbormi. Okrem literárnych popoludní, vedomostných súťaží pre deti sa v priestoroch knižnice konajú rôzne výstavy. Inštalujú sa tu výstavy k výročiam významných osobností obce a spolkov. Konali sa tu i krsty niektorých kníh a videofilmov, vydaných obcou.

Knižničný fond je pravidelne doplňovaný o nové tituly, v knižnici sa pravidelne raz ročne koná burza kníh a periodík. Knižnica okrem bežných služieb ponúka čitateľovi aj medziknižničné a medzinárodné výpožičky za odplatu v zmysle platných cenníkov.

V rámci projektu Informatizácia knižníc obecná knižnica v júli 2007 získala kvalitné počítačové vybavenie, ktoré v súčasnosti slúži občanom a návštevníkov obce.

V priestoroch knižnice sa v samostatnej časti nachádza internetová čitáreň. Návštevníci majú možnosť bezplatného prístupu k informáciám. K dispozícií je 8 PC staníc  a tlačiareň. Ostatné služby sú uverejnené v platnom cenníku.

Výpožičný čas

Pondelok 8.00 - 11.30 hod.  12.30 - 17.30 hod. 
Utorok        -          - 
Streda 8.00 - 11.30 hod.  12.30 - 17.30 hod. 
Štvrtok        -  13.00 - 17.30 hod. 
Piatok        -  13.00 - 16.30 hod. 

Výpožičný čas počas mesiacov júl a august

Pondelok 8.00 - 11.30 hod.  12.30 - 15.30 hod. 
Utorok        -          - 
Streda 8.00 - 11.30 hod.  12.30 - 15.30 hod. 
Štvrtok 8.00 - 11.30 hod.  12.30 - 15.30 hod. 
Piatok 8.00 - 11.30 hod.  12.30 - 15.30 hod.

Periodiká

Denník: Korzár
Týždenníky: Slovenka
Dvojtýždenník: Stop, Obecné noviny, Spišské hlasy
Mesačníky: Zdravie, Smižiansky hlásnik, Ičko, Záhradkár, Naša škola, Cestovateľ, Rómsky nový list, Učiteľské noviny
Občasníky: Pekné bývanie, Burda, Štýl bývania


 
Štatút knižnice

 
Výpožičný poriadok

 
Knižničný poriadok

 

dnes je: 14.8.2018

meniny má: Mojmír

webygroup

Úvodná stránka