Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná

Obecná knižnica

Obecná knižnica a Internetová čitáreň budú v dňoch

od  3.12.2018 do 21.12.2018

z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti

otvorené nasledovne:

Pondelok, Streda: 8.00 – 11,30 hod. 12,30 – 15,30 hod.

Utorok: zatvorené

Štvrtok, Piatok: 13.00 hod. – 15,30 hod.

Od 27.12.2018 do 4.1.2019 zatvorené

Za porozumenie ďakujeme


 

„Poďme si čítať „ – projekt realizovaný s podporou FPU

Obpeciatka, fpu.jpgecná knižnica v Smižanoch na základe žiadosti o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu umenia pre rok 2018  v rámci programu Akvizácia knižníc získala dotáciu vo výške 1200 EUR na realizáciu projektu „Poďme si čítať“. Hlavným výstupom projektu je doplnenie knižničného fondu literatúrou prevažne slovenských autorov - titulmi pre deti a mládež, dospelý čitateľ -  krásna literatúra a odborná literatúra v širšom rozsahu. Sekundárnym dopadom realizovaného projektu sa predpokladá vyšší počet čitateľov, ako aj zvýšenie frekvencie návštevnosti už registrovaných čitateľov. Prostredníctvom uvedených výstupov a aktivít bude dosiahnutý cieľ projektu - posilnenie motivácie detí k čítaniu, vzťahu ku knihám slovenských autorov a zvyšovanie čitateľskej gramotnosti vo všetkých vekových úrovniach. O knižných novinkách  ako aj o aktivitách súvisiacich s projektom Vás budeme priebežné informovať v smižianskom mesačníku. Termín ukončenia realizácie projektu je stanovený na 30.4.2019. Príďte si vybrať tú svoju.

 

Literatúra pre dospelých

Havranová  Ivana: Zlodejky

Läckberg  Camilla: Anjeličkárka

Gerritsenová Tess: Hra s ohňom

Connelly  Michael: Druhá strana

Pronská Jana: Diablova zajatkyňa

Sasková Lucia: Zlatokopka 3: Nezažiješ, neuveríš

Martincová Denisa: Ženy vyhnané z raja

Harrisová Rachel: História nás dvoch

Nabokov Vladimír: Lolita

Gerritsenová Tess: Poznám tajomstvo

Connelly Michael: Kvapka

Havranová Ivana: Čo nám muži natárali

Červenák Juraj: Vlk a dýka

Sempleová Mária: Dnes bude všetko inak

Borušovičová Eva: Urobíme všetko čo sa dá

Dán  Dominik: List zo záhrobia

Benková Jana: Musíme zostať spolu

Matkin E. Maxim: Mexická vlna

Cornwellová  Patricia: Chaos

Schultzová  Ricki: Vrásky z lásky

Sharma Robin, Mních, ktorý predal svoje ferrari

Pre deti a mládež

Walliams David: Krysburger

Brezina Thomas: Klub záhad – Skrýša posledného vlkolaka

Štelbaská Zuzana: 15 – roční

Boyne John: Úžasná cesta Barnabyho Brocketa okolo sveta

Hlušíková Marta: Len sa teš, Pampúch

Branková  Emília: Kvapôčka

Benton Jim: Milý denníček, Stavím sa o čo chceš

 


 

Nemilovať knihu,
znamená nemilovať múdrosť.
Nemilovať však znamená,
stávať sa hlupákom.
                                 (J. A. Komenský)
 

Knižnica bola zriadená obcou po roku 1918 na základe československého zákona o obecných knižniciach v priestoroch školy, ktorej správcom bol vtedy Vendelín Grossman. "Aby aj najširšie vrstvy mali prístup ku knihe...", píše Matúš Pajdušák v  smižianskych kronikách.

Rokom 1992 odčlenením od Okresnej knižnice Spišská Nová Ves obec zriadila v priestoroch Obecného úradu obecnú knižnicu, ktorú priamo riadi obecný úrad a ktorá poskytuje svoje služby obyvateľom obce. Obecná knižnica je umiestnená v modernom viacpodlažnom krídle budovy obecného úradu. V budove sú vytvorené priestory pre čitáreň, samotnú knižnicu s knižničným fondom a kultúrno-výchovnú miestnosť. Vstup do knižnice je umožnený aj imobilným občanom bezbariérovými vstupmi do priestorov úradu a knižnice.

Knižničný fond v súčasnosti tvorí 10 915 ks knižničných jednotiek, ktoré sú spracované automatizovane v program Libris. Fond je usporiadaný do tematických okruhov s dodržaním abecedného triedenia, čo umožňuje čitateľom knižnice zjednodušenú orientáciu pri vyhľadávaní literatúry.

Knižnica úzko spolupracuje so základnými a predškolskými zariadeniami ako aj miestnymi odbormi. Okrem literárnych popoludní, vedomostných súťaží pre deti sa v priestoroch knižnice konajú rôzne výstavy. Inštalujú sa tu výstavy k výročiam významných osobností obce a spolkov. Konali sa tu i krsty niektorých kníh a videofilmov, vydaných obcou.

Knižničný fond je pravidelne doplňovaný o nové tituly, v knižnici sa pravidelne raz ročne koná burza kníh a periodík. Knižnica okrem bežných služieb ponúka čitateľovi aj medziknižničné a medzinárodné výpožičky za odplatu v zmysle platných cenníkov.

V rámci projektu Informatizácia knižníc obecná knižnica v júli 2007 získala kvalitné počítačové vybavenie, ktoré v súčasnosti slúži občanom a návštevníkov obce.

V priestoroch knižnice sa v samostatnej časti nachádza internetová čitáreň. Návštevníci majú možnosť bezplatného prístupu k informáciám. K dispozícií je 8 PC staníc  a tlačiareň. Ostatné služby sú uverejnené v platnom cenníku.

Výpožičný čas

Pondelok 8.00 - 11.30 hod.  12.30 - 17.30 hod. 
Utorok        -          - 
Streda 8.00 - 11.30 hod.  12.30 - 17.30 hod. 
Štvrtok        -  13.00 - 17.30 hod. 
Piatok        -  13.00 - 16.30 hod. 

Výpožičný čas počas mesiacov júl a august

Pondelok 8.00 - 11.30 hod.  12.30 - 15.30 hod. 
Utorok        -          - 
Streda 8.00 - 11.30 hod.  12.30 - 15.30 hod. 
Štvrtok 8.00 - 11.30 hod.  12.30 - 15.30 hod. 
Piatok 8.00 - 11.30 hod.  12.30 - 15.30 hod.

Periodiká

Denník: Korzár
Týždenníky: Slovenka
Dvojtýždenník: Stop, Obecné noviny, Spišské hlasy
Mesačníky: Zdravie, Smižiansky hlásnik, Ičko, Záhradkár, Naša škola, Rómsky nový list, Učiteľské noviny
Občasníky: Pekné bývanie, Burda, Štýl bývania


 
Štatút knižnice

 
Výpožičný poriadok

 
Knižničný poriadok

 

dnes je: 17.12.2018

meniny má: Kornélia

webygroup

Úvodná stránka