Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná

Oddelenie školstva

KOMPETENCIE OŠ

Tvorí a aktualizuje Všeobecne záväzné nariadenia v oblasti školstva;

Pripravuje podklady vo veciach zaraďovania, vyraďovania a zmien v sieti škôl;

Vedie príslušnú agendu súvisiacu s činnosťou orgánov školskej samosprávy;

Zodpovedá za zriaďovateľa za RIS školstva;

Pripravuje podklady pre poskytnutie finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam;

Vedie evidenciu detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky;

Rieši správne delikty súvisiace s neprihlásením dieťaťa na povinnú školskú dochádzku;

Vedie agendu v oblasti kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov MŠ.

Vykonáva kontrolu dodržiavania vnútorných predpisov a nariadení zriaďovateľa v oblasti školstva;

 

KONTAKT :

Oddelenie školstva a Spoločný školský úrad (OŠaSŠÚ)
Námestie M. Pajdušáka 1341/50
053 11  Smižany

Telefón:  053/ 4431483  kl. 214,  0918 963 798  

Odborné zamestnankyne OŠaSŠÚ: 

PaedDr. Viera Skoumalová,  e-mail:  viera.skoumalova@smizany.sk 

zodpovedá za činnosť školského úradu, metodicky riadi a usmerňuje činnosť základných škôl,                  

PaedDr. Andrea Baluchová, e-mail:  andrea.baluchova@smizany.sk

zodpovedá za školský šport, metodicky riadi a usmerňuje činnosť materských škôl,                                          

 


 

Prevádzka materských škôl a Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Smižany počas letných prázdnin

Prevádzka materských škôl a Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa bude zabezpečená počas letných prázdnin (1.7.-31.7.2019) pre deti zapísané v materských školách v obci Smižany nasledovne:

MŠ Zelená ul., Smižany                     -           1.7.-5.7.2019

MŠ Komenského ul., Smižany          -           1.7.-12.7.2019

MŠ Ružová ul., Smižany                   -           1.7.-31.7.2019

Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Ružová ul., Smižany

                                                          -          1.7.-31.7.2019

Prevádzka CMŠ Smreková ul., bude v MŠ Komenského  od 1.7. do 12.7.2019 a v MŠ Ružová  od 15.7. do 31.7.2019.

Bližšie informácie a podrobnosti dostanú zákonní zástupcovia u riaditeliek materských škôl.

Prevádzka materských škôl v školskom roku 2019/2020 začína  2.9.2019. Prevádzka Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa je od 1.8.2019 pozastavená.

 

                                                                                            Miroslav Grečko, prednosta OcÚ Smižany


 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka