Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná

Udržiavaniu tradičnej ľudovej kultúry sa v Smižanoch darí, o čom svedčia aj výsledky dosahované pravidelnou činnosťou folklórnych skupín a vďaka finančnej podpore z rozpočtu obce, či verejných zdrojov Fondu na podporu umenia Vytlačiť
 

FPU_logo4_bielenamodrom.jpg

Kultúrne dedičstvo, hmotné i nehmotné, je súčasťou materiálneho a duchovného bohatstva Slovenska. Tradičná ľudová kultúra predstavuje tú jeho časť, ktorú vytvorili, ktorou žili a dodnes žijú najširšie vrstvy obyvateľstva – príslušníci slovenského národa, národnostných menšín a etnických skupín, ľudia rôznych konfesií, žijúci v rozdielnych prírodných a ekonomických podmienkach. Táto kultúrna rozmanitosť je hodnotou, ktorá prináša významné kultúrne benefity, napĺňa estetické potreby a utvára pocit spolupatričnosti, čím prispieva k zlepšeniu kvality života celej spoločnosti. Tradičná ľudová kultúra je rozsiahlym kultúrnym systémom a predstavuje žijúce kultúrne dedičstvo. Je tou jeho časťou, ktorá je zdrojom kultúrnej identity, historického vedomia, vzdelanosti, poznávania kultúrnej rozmanitosti, nástrojom tolerancie, občianskej súdržnosti. Tradičná ľudová kultúra (ďalej len TĽK) prispieva k rozvoju miestnej a regionálnej kultúry, je východiskom významnej časti kultúrno-osvetovej práce a v oblasti tradičných remesiel je tiež súčasťou kreatívneho priemyslu. Preto je potrebné chrániť a zveľaďovať toto nesmierne bohatstvo, ktoré naša krajina má. Nie všetky obce resp. mestá majú možnosti a podmienky na udržiavanie TĽK. Naša obec  má obrovské šťastie, že sa darí udržiavať tradície nielen vďaka systematickej práci v regionálnej výchove materských a základných škôl v Smižanoch, organizovaním speváckych súťaží pre deti ako napr. „Špivanka, Smižianske folklórne slávnosti“, ale aj vďaka štyrom folklórnym zoskupeniam zapísaných v databáze Centra pre udržiavanie TĽK na Slovensku. Poďakovanie patrí predovšetkým súčasným nositeľom ľudových tradícií ako sú Emília Sláviková, Marta Pramuková, Mária Kubiňáková, Eva Mondelová, Oľga Vranová, Peter Svetkovský, Marián Joščák, Vladimír Olšanský a ďalším členom folklórnej skupiny Smižančanka. Okrem nich pracuje v obci aj detský folklórny súbor Oriešok  so svojou vlastnou ľudovou hudbou a spevácka skupina Šafolka, ktorých už pozná množstvo ľudí zaoberajúcich sa folklórom na Slovensku. Smižančanka systematicky pracuje od roku 1970 a v roku 2003 vydala aj svoje prvé CD. Preto nenechali na seba dlho čakať a v tomto roku nahrali s Ľudovou hudbou Dominika Maniaka ďalšie smižianske piesne na svoje druhé CD, ktorého vydanie sa plánuje v mesiaci december 2019.  Šafolka je Laureátom celoštátnych detských speváckych súťaží už od roku 2016, 2018 a Oriešok je tohoročný  Laureát. Preto sa tiež rozhodli nahrať svoj hudobno-spevácky repertoár na CD nosič. Obe tieto skupiny požiadali  Fond na podporu umenia o dotáciu na vydanie ich CD nosičov a ďalšie aktivity, spojené s vydaním CD a udržiavaním tradičných folklórnych podujatí v obci ako sú napr. tanečné školy, spevácke domy, výstavy činností týchto folklórnych skupín, udržiavanie tradičného smižianskeho odevu, organizovaním dňa regionálnych tradícií a podobne. Ich projekty a žiadosti o finančnú podporu z verejných zdrojov poskytovaných Fondom na podporu umenia, ktoré boli podané v rámci výzvy č. 8/2018: Program 4.2 – Vznik a prezentácia tvorby, odbornou komisiou a rozhodnutím riaditeľa Fond na podporu umenia finančne FPU podporil.  Šafolka získala sumu vo výške 4 200,00 EUR na „CD Detskej speváckej skupiny Šafolka“ zaregistrovanú pod č. 18-420-03891. Úspešná bola aj FSk Smižančanka a na základe hodnotenia žiadostí o finančnú podporu z verejných zdrojov poskytovaných Fondom na podporu umenia, ktoré boli podané v rámci výzvy č. 75/2019: Program 4.3.2 – Aktivity nezávislých neprofesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre, odbornou komisiou a rozhodnutím riaditeľa Fond na podporu umenia finančne podporili aj žiadosť pod č. 9-432-05611 pre Obecné kultúrne centrum v Smižanoch na  nahrávanie CD nosiča Fsk Smižančanka – „Mal som jedno serco mile“ vo výške  7 362,00 € . Úspešná bola Šafolka aj pri podávaní ďalšieho projektu v marci 2019, získala z FPU dotáciu vo výške 15 900,00 EUR na „Galaprogram DSpSk Šafolka a ďalšie aktivity OZ Art School Smižany “ zaregistrovanú pod č. 19-432-04262. Aj tohoročné XXVIII. Smižianske folklórne slávnosti a XIV. Jarmok ľudových tradícií sa konali vďaka schválenej dotácií z rozpočtu obce na rok 2019 a podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia pod  č. 19-441-00843 v sume 3 000,00 EUR. Ďakujeme všetkým podporovateľom, priaznivcom a nadšencom, ktorí svojím záujmom o folklór  v obci, podporujú TĽK a pomáhajú tak odovzdávať cenné bohatstvo našich predkov ďalším generáciám.                                                                                           

Mgr. Marcela Maniaková


 
 

dnes je: 23.8.2019

meniny má: Filip

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka