Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná

Podané projekty a žiadosti

Ministerstvá, štátom podporované fondy a tretí sektor ako aj európska únia ponúka možnosti získania externých finančných zdrojov, ktoré je v tejto dobe pre rozvoj obce priam nevyhnutne potrebné využiť, pričom je treba zvážiť aspekty čo najvyššej pravdepodobnosti úspešnosti projektov. Jedná sa o pripravenosť obce pre podanie žiadosti (napr. pripravenosť projektovej dokumentácie, vypracovanie štúdií, finančných dopadov, rozpočtov, vydané stavebné povolenia, dostatok ľudských zdrojov, schopnosť kofinancovania a pod.), súlad podávanej žiadosti s plánovanými zámermi obce a s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja, personálne zabezpečenie spracovania žiadosti, realizácie, monitorovania a vyúčtovávania poskytnutých nenávratných finančných prostriedkov (pri nesplnení podmienok hrozí vrátenie získaných prostriedkov), Samotné žiadosti pozostávajú nielen z vyplneného formulára žiadosti, ale aj projektového opisu, zdôvodnenia, rozpočtu a zhruba 30 povinných a doplňujúcich príloh. lobingová podpora podávaných projektových žiadostí.
Projekty podáva obec postupne, so zvážením výšky spolufinancovania pri prípadnom schválení žiadosti o financie. Keďže termíny uzávierok žiadostí sa v mnohých prípadoch posúvajú oproti vyhlásenému termínu, musí obec kontrolovať výšku kofinancovania, aby nedošlo k vysokej viazaností vlastných zdrojov či úverov. Pri zachovaní týchto zásad bude obec aj naďalej využívať možnosti podávania žiadostí na získanie externých zdrojov v rámci svojich podmienok podľa princípu pravdepodobnosti "čím viac žiadostí, tým vyššia pravdepodobnosť úspechu".


 


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka