Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná

Podpora opatrovateľskej služby v obci Smižany

i_4885243 (1).png

Podpora opatrovateľskej služby v obci Smižany

Obec Smižany

realizuje dopytovo-orientovaný projekt

 

Operačný program:    Ľudské zdroje

Kód výzvy:                 OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

Kód projektu:             312041R835

Názov projektu:          Podpora opatrovateľskej služby v obci Smižany

Realizácia projektu:    02.2019 – 03.2021

Rozpočet projektu:     281 580,00 €

Spolufinancovanie:     0 %

Cieľová skupina:       

1. deti (maloleté osoby) a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby

2. seniori, resp. obyvatelia našej obce so zdravotným znevýhodnením, ktorým bolo na základe rozhodnutia predelená opatrovateľská pomoc zo strany obce.

Ciele projektu:           

Cieľom projektu je zabezpečiť rozvoj životnej úrovne cieľových skupín a zlepšiť prístup ku kvalitným a cenovo prístupným sociálnym službám prostredníctvom poskytovania opatrovateľskej služby v obci Smižany. Uvedený cieľ prispeje k predchádzaniu umiestňovania klientov do zariadení sociálnych služieb, kedy často práve zmena domáceho prostredia nepriaznivo vplýva na ich celkový psychický a zdravotný stav. Prostredníctvom odborne poskytovanej opatrovateľskej služby sa zlepší kvalita života seniorov a zdravotne postihnutých občanov, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu.

Aktivity projektu:      

Hlavnou aktivitou projektu, ktorou sa zabezpečí cieľ projektu je „Poskytovanie opatrovateľskej služby“ počas 26 mesiacov realizácie projektu v obci Smižany. Predmetnú službu poskytuje 19 opatrovateliek, resp. opatrovateľov na plný úväzok. Poskytovanie opatrovateľskej služby prebieha v zmysle ustanovení zákona č. 448/2008 Zb. o sociálnych službách, v zmysle ustanovení §12 odsek 1 písm. c) bod 2 (Domáca opatrovateľská služba); §13 odsek 3 (Terénna forma sociálnej služby sa poskytuje fyzickej osobe v jej prirodzenom sociálnom prostredí alebo v jej domácom prostredí) a § 41 (Opatrovateľská služba).

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.esf.gov.sk, www.ia.gov.sk 


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka