Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná

Podpora sociálnej práce v obci

Priestor na vašu príležitosť
www.esf.gov.sk
www.fsr.gov.sk


    Obec Smižany
    Nám. M. Pajdušáka 1341/50
    053 11 Smižany

Názov projektu: "Podpora sociálnej práce v obci Smižany" (dopytovo - orientovaný projekt)

Trvanie projektu: apríl 2012 - marec 2014


"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia."

Dňa 1. 4. 2012 začala obec Smižany s realizáciou projektu: "Podpora sociálnej práce v obci Smižany", kód ITMS: 27120130503. Jeho cieľom je podporiť sociálnu inklúziu občanov obce sociálne ohrozených a vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb sociálnej starostlivosti zo zreteľom na marginalizované rómske komunity. Cieľovú skupinu projektu budú tvoriť sociálne vylúčené skupiny obyvateľov, ktoré sú postihnuté alebo ohrozené rizikom chudoby a sociálneho vylúčenia. Projekt bude realizovaný v rámci katastrálneho územia obce. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 77 546,00 EUR, z toho poskytovateľ poskytne konečnému prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 73 668,70 EUR. Projekt bude realizovaný v období 04/2012 - 03/2014.
Za účelom realizácie aktivít projektu budú vykonávať činnosti dvaja terénni sociálny pracovníci a dvaja asistenti terénnych sociálnych pracovníkov. Pre styk s verejnosťou je k dispozícii kancelária terénnych sociálnych pracovníkov nachádzajúca sa v priestoroch Obecného úradu Smižany, Nám. M. Pajdušáka 1341/50.


18.11.2011 bola podpísaná zmluva medzi Obcou Smižany ako prijímateľom a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako poskytovateľom nenávratného finančného príspevku. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 77 546,00 EUR, z toho poskytovateľ poskytne prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 73 668,70 EUR. Projekt zameraný na podporu sociálnej inklúzie občanov sociálne ohrozených a vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb sociálnej starostlivosti so zreteľom na marginalizovanú rómsku komunitu bol zahájený 1.4.2012 a je plánovaný na dobu dvoch rokov. Realizovaný bude v rámci katastrálneho územia obce. Cieľovú skupinu projektu budú tvoriť sociálne vylúčené skupiny obyvateľov, ktoré sú postihnuté alebo ohrozené rizikom chudoby a sociálneho vylúčenia. Za účelom realizácie aktivít projektu budú vykonávať činnosti dvaja terénni sociálni pracovníci a dvaja asistenti TSP.
Pre styk s verejnosťou je k dispozícii kancelária TSP nachádzajúca sa v priestoroch obecného úradu.

V prípade záujmu podrobnejšie informácie na tel. čísle: 053/44 314 83,
resp. otázky zasielajte na e-mailovú adresu: tsp@smizany.sk.


Telefónne kontakty terénnych sociálnych pracovníkov a asistentov terénnych pracovníkov

Mgr. Emília Spišáková - TSP - 0940 653 406
Mgr. Katarína Hovancová - TSP - 0940 653 410
Ing. Mária Smreková - ATSP - 0940 653 407
Mgr. Miroslava Bednárová - ATSP - 0940 653 412


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka