Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná

Priemyselný park

Obec Smižany ponúka veľmi zaujímavú lokalitu na zriadenie priemyselného parku alebo na výstavbu závodu. V rámci územnoplánovacej dokumentácie máme v lokalite Jama vyčlenený pozemok o rozlohe 111 400 m2 na priemysel nezávadný pre životné prostredie. Pozemok sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku Slovenský raj. Dopravné spojenie je veľmi dobré, pretože okolo územia vedie štátna cesta III/53612 v smere Spišská Nová Ves - Poprad a železničná trať Košice - Žilina. Zastávky autobusov a osobných vlakov sú hneď v blízkosti. Vzdialenosť k najbližšej železničnej vlečke je cca 6 km. Cez územie prechádza vonkajšie elektrické vedenie 110 kV a trafostanica je umiestnená na druhej strane železničnej trate (T 11).

Vodovodné potrubie D 600 (pitná voda) je situované medzi štátnou cestou III/53612 a železničnou traťou. Napojenie na splaškovú kanalizáciu je možné v rómskej osade na potrubie DN 300, ktoré je ďalej zberačom napojené na ČOV v Spišskej Novej Vsi. Úžitková voda by sa mohla so súhlasom Slovenského vodohospodárskeho podniku - Povodie Bodrogu a Hornádu čerpať z rieky Hornád, ktorá je vzdialená okolo 500 m.

V roku 2003 sme vybudovali cez územie - okolo štátnej cesty stredotlaký plynovod DN 110 mm o tlaku 0,3 MPa.

Pozemky patria obci a súkromným osobám, ktorí dali predbežný súhlas na odpredaj pozemkov v cene 100,- Sk/m2.

V lokalite je orná pôda, ktorú obhospodaruje Poľnohospodárske družstvo Čingov Smižany a malá časť je vyčlenená súkromníkom.

Na záber pôdy máme súhlas odboru pozemkového, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva okresného aj krajského úradu, ktorí dávali svoje stanoviská k územnoplánovacej dokumentácii.

Poloha pozemku je výhodná z dôvodu blízkosti okresného mesta Spišská Nová Ves, ktoré delí od našej obce Smižany iba štátna cesta. Na pomerne malom území sídli okolo 47 tisíc obyvateľov, ktorí sú zdrojom kvalifikovanej pracovnej sily. V ponuke pracovných síl prevažujú robotnícke profesie.

V dolnej časti územia bližšie k Hornádu je podľa schválených Zmien a doplnkov ÚPN obce navrhnutá rekreačná zóna pre cestovný ruch.


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka