Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná

Regulované činnosti

Výroba a predaj tepla

Obec Smižany podniká v oblasti výroby a rozvodu tepla na základe povolenia č. 2007T 0329, vydanom Úradom pre reguláciu sieťových odvetví dňa 13.2.2007. Vyhláška ÚRSO č.92/2011 Z.z., účinná od 1.01. do 31.08.2012 a následne vyhláška ÚRSO č.277/2012, ustanovujú štandardy kvality dodávaného tepla a služieb súvisiacich s dodávkou tepla. Zároveň ustanovuje formu a obsah vyhodnocovania dodržiavania jednotlivých štandardov kvality pri dodávke tepla a tiež podmienky zverejnenia dosahovaných štandardov. Dodržanie štandardov kvality dodávaného tepla (podľa § 2) a služieb spojených s dodávkou tepla (podľa § 3) charakterizuje schopnosť regulovaného subjektu dodržiavať dohodnuté zmluvné podmienky v zmysle platnej legislatívy a zákona o energetike. Regulovaný subjekt sa zaväzuje dodržiavať, sledovať a vyhodnocovať štandardy kvality podľa § 2 a § 3, ustanovené vyhláškou 92/2011 Z.z. a následne  vyhláškou ÚRSO 277/2012 ktorá je účinná od 01.09.2012.


 

Tepelná energetika

Rozhodnutie číslo 0034_218_T, zo dňa 31.10.2017.pdf(167.5 kB)Rozhodnutie pre r. 2018-2021
Rozhodnutie_0209_2017_T.pdf(284.9 kB)Rozhodnutie pre r.2017
0015_2015_T,2014-2016.pdf(71.3 kB)Rozhodnutie pre r.2014-2016
0223_2013_T,2013.pdf(72.5 kB)Rozhodnutie pre r.2013
0204_2012_T,2012.pdf(76.1 kB)Rozhodnutie pre r.2012

Dodávka pitnej vody verejným vodovodom III. kategórie

Obec Smižany je na základe potvrdenia o registrácii č. 0146/2013/V-RG, vydanom Úradom pre reguláciu sieťových odvetví dňa 16.7.2013 oprávnená na vykonávanie regulovanej činnosti podľa § 11 ods. 4 písm. c) zákona č. 205/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, ktorou je dodávka pitnej vody verejným vodovodom III. kategórie.  Obec je vlastníkom vodovodu, ktorým sú zásobované pitnou vodou rekreačné zariadenia a chaty v rekreačnej oblasti Čingov.   Prevádzkovateľom vodovodu je v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách (ďalej len „zákon“) a v zmysle zákona č. 230/2005 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 442/2002 Z.z. spoločnosť Aquaspiš spol. s r.o.

Vodné hospodárstvo, potvrdenie o cene na obdobie rokov 2014-2016

Rozhodnutie číslo: 0356/2014/V-PC (pdf), zo dňa: 10.12.2013


 

Vodné hospodárstvo, potvrdenie o cene na obdobie rokov 2017-2021


dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka