Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná

Školstvo

V obci Smižany sa nachádzajú školy a školské zariadenia, ktoré môžu navštevovať deti školského a predškolského veku. Sú to Materská škola a Základná škola na Komenského ul., Materská škola na Ružovej ul., Materská škola na Zelenej ul.,  Základná škola Povýšenia sv. Kríža a v roku 2014 pribudla Cirkevná materská škola. Od 1.9.2015 sú v objekte MŠ na Ružovej ul. zriadené aj detské jasle, t. č. s kapacitou 12 detí. Svoje umelecké nadanie majú možnosť deti a dospelí rozvíjať v Základnej umeleckej škole D. Štraucha od roku 2004. V zriaďovateľskej pôsobnosti obce sú aj školské stravovacie zariadenia pri ZŠ na Komenského ul., pri MŠ na Zelenej ul. a pri MŠ na Ružovej ulici. Pri základných školách pracujú dve Centrá voľného času, ktoré zabezpečujú záujmovú činnosť detí, mládeže v ich voľnom čase. Sú školským zariadením s celoročnou činnosťou. Obec Smižany je sídlom Spoločného školského úradu, ktorý zabezpečuje pre 22 združených obcí prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva v zmysle platnej legislatívy a ďalšie činnosti v oblasti originálnych a prenesených kompetencií.

V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci preneseného výkonu štátnej správy v školstve Krajský školský úrad v Košiciach svojim rozhodnutím potvrdil v r. 2004 Spoločný školský úrad (SŠÚ) so sídlom v obci Smižany. Obec Smižany od 1. 1. 2019 vykonala organizačnú zmenu, Spoločný školský úrad  a oddelenie školstva  zlúčila do jedného subjektu s názvom  Oddelenie školstva a Spoločný školský úrad (OŠaSŠÚ) .

 

Členstvo poslancov v orgánoch školskej samosprávy

V zmysle Uznesenia č. 11/2/2018  na obdobie 2018 – 2022 do rád škôl boli delegovaní poslanci nasledovne:

ZŠ na Komenského ul.

Dezider Šarišský, Ing. Iveta Dobšinská, Jozef Svetkovský, Ing. Štefan Zekucia

MŠ na Komenského ul.

Jozef Svetkovský, Katarína Babiková,

MŠ na Ružovej ul.

Mgr. Ľudmila Trošanová, Mgr. Miroslav Tkáč,

MŠ na Zelenej ul.

Jaroslav Šarišský, Jozef Šarišský, PaedDr. Štefan Šiška,

ZUŠ Dezidera Štraucha

Mikuláš Krajňák, Martin Badzík, Mário Frankovič.

 

 

 

 


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka