Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná

Školstvo

V obci Smižany sa nachádzajú školy a školské zariadenia, ktoré môžu navštevovať deti školského a predškolského veku. Sú to Materská škola a Základná škola na Komenského ul., Materská škola na Ružovej ul., Materská škola na Zelenej ul.,  Základná škola Povýšenia sv. Kríža a v roku 2014 pribudla jedna cirkevná materská škola. Od 1.9.2015 sú v objekte MŠ na Ružovej ul. zriadené aj detské jasle s kapacitou 17 detí, ktorá bola v školskom roku 2016/2017 využitá na 50%. a v školskom roku 2017/2018 na 65%. Svoje umelecké nadanie majú možnosť deti a dospelí rozvíjať v Základnej umeleckej škole D. Štraucha od roku 2004. Počet študujúcich stúpol v r. 2014 za desať rokov o 242 žiakov. V zriaďovateľskej pôsobnosti obce sú aj školské stravovacie zariadenia pri ZŠ na Komenského ul., pri MŠ na Zelenej ul. a pri MŠ na Ružovej ulici.

Pri základných školách pracujú dve Centrá voľného času, ktoré zabezpečujú záujmovú činnosť detí, mládeže, rodičov a iných osôb vo veku do 30 rokov v ich voľnom čase. Sú školským zariadením s celoročnou činnosťou. Usmerňujú rozvoj záujmov, utvárajú podmienky na rozvíjanie osobnosti detí a mládeže a zdokonaľovanie vedomostných schopností a praktických zručností. Podieľajú sa na formovaní nielen talentov (napr. hudobných, výtvarných, športových, atď. ), ale aj širokej cieľovej skupiny a zároveň pomáhajú utvárať návyky k užitočnému využívaniu voľného času.

Spoločný školský úrad v Smižanoch, ktorý organizačne spadá pod Oddelenie školstva, rozvoja a SŠÚ, zabezpečuje pre všetky združené obce  prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva v zmysle platnej legislatívy a ďalšie činnosti v oblasti originálnych a prenesených kompetencií, ktoré boli zjednané v dohodách medzi Obcou Smižany a ďalšími 21 obcami združenými v SŠÚ.

 


 

 

 

 

dnes je: 19.1.2019

meniny má: Drahomíra, Mário

webygroup

Úvodná stránka