Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8

Všetky oznamy

Vytlačiť
 

erb_smizany.jpg Oznamujeme občanom, že v piatok 13.7.2018 o 12,00 hod. bude v obci           vykonaná skúška sirén umiestnených na budove radnice a požiarnej zbrojnici.   Skúška bude vykonaná v hlasnom režime.  Za porozumenie ďakujeme.

 


 
 

Vytlačiť
 

logox.png Zmeny a doplnky ÚPN-O Smižany č. 5/2018

Súbor na stiahnutie 2_náložka.pdf 2_náložka.pdf (3.1 MB)
Súbor na stiahnutie 2_náložka_A4.pdf 2_náložka_A4.pdf (225.6 kB)
Súbor na stiahnutie 2_podklad.pdf 2_podklad.pdf (2.3 MB)
Súbor na stiahnutie 2_podklad_A4.pdf 2_podklad_A4.pdf (1.2 MB)
Súbor na stiahnutie 3_náložka.pdf 3_náložka.pdf (3 MB)
Súbor na stiahnutie 3_podklad.pdf 3_podklad.pdf (1.1 MB)
Súbor na stiahnutie 4_náložka.pdf 4_náložka.pdf (3 MB)
Súbor na stiahnutie 4_podklad.pdf 4_podklad.pdf (1.1 MB)
Súbor na stiahnutie 5_náložka.pdf 5_náložka.pdf (3 MB)
Súbor na stiahnutie 5_podklad.pdf 5_podklad.pdf (1.1 MB)

 
 

Vytlačiť
 

vse.jpg

Vážený zákazník,

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom v obci Smižany:

 

ul. Hviezdoslavova č.d. 54, 56, 68,

ul. Mojmírova od č.d. 1 po č.d. 11, od č.d. 11 po č.d. 17 nepárne,

ul. Nová č.d. 3, 8, 10, 12, 16, 18,

ul. Nábrežná č.d. 72,

ul. námestie M. Pajdušáka od č.d. 1 po č.d. 2, od č.d. 4 po č.d. 5, č.d. 7, 8, 10, 264,

ul. Okružná od č.d. 1 po č.d. 9, od č.d. 9 po č.d. 29 nepárne,

ul. Smreková č.d. 2, od č.d. 4 po č.d. 10 párne, č.d. 14, od č.d. 16 po č.d. 24, 27, 28, 29, 31, od č.d. 37 po č.d. 49 nepárne, č.d. 46, od č.d. 51 po č.d. 67 nepárne:


11. júl 2018 od 07:30 h do 12:30 h

 

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom časť obce Smižany:

celá oblasť Košiarny briežok:


16. júl 2018 od 06:30 h do 18:30 h

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom v obci Smižany:

Ul. Bystrá celá, ul. Hornádska celá,

Ul. Jahodova č.d. 3450,

Ul. Maša č.d. 3, 5, 5A, 9, 11, od č.d. 13 po č.d. 15, č.d. 18, 20, 21, 21A, 24, 26, 29, od č.d. 29 po č.d. 35 nepárne, od č.d. 35 po č.d. 37, od č.d. 39 po č.d. 41, od č.d. 45 po č.d. 57, 311, 332, 319, 305, od č.d. 3337 po č.d. 3339 nepárne, 326, 309, 329, 331, 317, 316, 3340, 3315, 337, 308, 335, 310, 322, 32, od č.d. 327 po č.d. 328, 330, 30, 3313, 338, 312, 301, 1352,

Ul. Mlynská celá, Ul. Štrkovec celá, Ul. Poľná celá, Ul. Rybníky celá, Ul. Stredná celá, Ul. Vrbová celá, Ul. Za mostom celá,

Ul. Zelená od č.d. 1 po č.d. 30, od č.d. 32 po č.d. 38 párne, od č.d. 39 po č.d. 41 nepárne, č.d. 45, 47, od č.d. 53 po č.d. 57 nepárne, č.d. 69, 71, 75, od č.d. 77 po č.d. 85 nepárne, č.d. 89, 91, 95, 97, 103, 103A, 111, od č.d. 117 po č.d. 139 nepárne, č.d. 577, 581, 925, 125, 579/65, 117, 2352, 576/59A, 109,


23. júl 2018 od 06:30 h do 18:30 h

 

Východoslovenská distribučná a.s. Košice


 
 

Oznámenie o zámere organizovať verejné športové podujatie na území obceVytlačiť
 

logo_1000-miles-v4.png

Vážená paní, vážený pane,

rádi bychom Vám oznámili, že se pojede ultramaraton 1000 Miles Adventure přes Českou a Slovenskou republiku, jehož trasa zasahuje i do území ve Vaší správě. Start proběhne 1. 7. 2018 na západě České republiky a cíl je na východě Slovenska v obci Nová Sedlica.

 Plánovaný termín průjezdu Košickým krajem: 9.–20. 7. 2018.

organizátor


 
 

Výzva pre obyvateľov lokality IBV Panský kruh SmižanyVytlačiť
 


erb_smizany.jpgObecný úrad Smižany, odd. výstavby a ŽP týmto vyzýva stavebníkov rozostavaných rodinných domov v lokalite Panský kruh, aby si zrealizovali všetky prípojky k inžinierskym sieťam v termíne do 30. júna 2018.
Obec Smižany bude na uliciach Dezidera Štraucha a Štefana Hozu v mesiacoch jún - august 2018 realizovať finálnu asfaltovú komunikáciu s obrubníkmi a uličnými vpusťami. Tí, ktorí už majú prípojky zrealizované, túto výzvu nech považujú za bezpredmetnú.

Zároveň vyzývame stavebníkov, aby do 30. júna 2018 odpratali akýkoľvek materiál a stavebný odpad umiestnený na verejnom priestranstve.

 

 

                                                                                          Oddelenie výstavby a ŽP
                                                                                                   obecného úradu


 
 

Vytlačiť
 

erb_smizany.jpgOznámenie o prerokovaní ÚPN-O Smižany – Zmeny a doplnky  4/2018


 
 

Vytlačiť
 


 
 

Prevádzka  materských škôl a  detských jaslí v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Smižany počas letných prázdninVytlačiť
 

erb_smizany.jpgPrevádzka materských škôl a detských jaslí bude zabezpečená počas letných prázdnin (2.7.2018–31.8.2018) pre deti zapísané v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce nasledovne:

MŠ, Komenského ul., Smižany - od 2.7. do 13.7.2018

MŠ, Ružová ul., Smižany - od 16.7. do 27.7.2018

Detské jasle, Ružová ul., Smižany - od 2.7. do 3.8.2018

v čase od 6,30 hod. – do 16.15 hod.

Bližšie informácie a podrobnosti dostanú zákonní zástupcovia v materskej škole, v ktorej je ich dieťa zapísané:

                     MŠ Ružová, Smižany :  

Mgr. Mária Čujová, riaditeľka; tel.č.:  44 312 28; msruzova9@gmail.com

                     MŠ Komenského, Smižany :  

Janka Kapustová, riaditeľka; tel.č.: 44 311 15; mskomenskeho1319@gmail.com

Prevádzka materských škôl v školskom roku 2018/2019  začína 3.9.2018. Prevádzka detských jaslí začína 27.8.2018.

                                                                                                                                                   

OŠRaSŠÚ Smižany


 
 

Turistická sezóna 2018Vytlačiť
 

O B E C   erb_smizany.jpgS M I Ž A N Y otvára turistickú sezónu 2018 víkendom od  28. apríla do 1. mája.

Pri tejto príležitosti je  1. mája 2018 (utorok)  vstup do Zejmarskej rokliny a na Prielom Hornádu obojsmerne pre  návštevníkov ZDARMA.

Pozývame všetkých milovníkov turistiky na prvú návštevu Slovenského raja v tejto sezóne.


 
 

Zoznam dĺžnikov k 31.12.2017Vytlačiť
 

erb_smizany.jpgObec Smižany ako príslušný správca miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe § 52 ods. (2) písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2017. Zverejňovanie neplatičov sa riadi zákonom o správe daní a poplatkov a týkať sa bude dlžníkov, ktorých dlžná suma v prípade fyzických osôb presahuje 160 EUR a v prípade právnických osôb 1600 EUR.


 
 

Vytlačiť
 

erb_smizany.jpgPetícia za účelom realizácie cesty na ul. Štefana Hozu a Dezidera Štraucha - odpoveď


 
 

Prijímanie detí do materskej školyVytlačiť
 

erb_smizany.jpgPrijímanie detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Smižany na školský rok 2018/2019 sa bude realizovať denne počas pracovného týždňa v termíne

od 16.4.2018 do 18.5.2018 v čase od 8.00 – 16.00 hod.

Miestom na podávanie žiadostí do materských škôl ja každá materská škola.

Prijímanie sa uskutoční na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa.

Žiadosť si je možné vyzdvihnúť priamo v príslušnej materskej škole.

Podmienky prijatia dieťaťa sú zverejnené v materskej škole na dostupnom mieste.

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa vydáva v zmysle platnej legislatívy riaditeľka MŠ.

Bližšie informácie získate v každej materskej škole:

MŠ Ružová, Smižany: Mgr. Mária Čujová, riaditeľka

                                      Ružová ul. 1197/9

                                      tel.č. 053/443 12 28

                                      e-mail: msruzova9@gmail.com

MŠ Komenského, Smižany: Janka Kapustová, riaditeľka

                                       Komenského ul. 1

                                       tel.č. 053/443 11 15

                                       e-mail: mskomenskeho1319@gmail.com

MŠ Zelená, Smižany: Mgr. Martina Kenderová, riaditeľka

                                     Zelená ul. 773/1

                                     tel.č. 053/443 13 55

                                     e-mail: mszelena@centrum.sk

OŠRaSŠÚ Smižany


 
 

Vytlačiť
 

erb_smizany.jpgProtokol o výsledku kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom v obci Smižany

Súbor na stiahnutie Protokol, NKÚ.pdf Protokol, NKÚ.pdf (11.5 MB)

 
 

Vytlačiť
 

erb_smizany.jpgPetícia za urýchlenú výstavbu parkovacích miest pre Materskú školu na ulici Ružová v Smižanoch - odpoveď

Súbor na stiahnutie Odpoveď.pdf Odpoveď.pdf (282.9 kB)

 
 

Projekt Ochrany prírodného i kultúrneho dedičstva Národného parku Gorčanského a Národného parku Slovenský raj.Vytlačiť
 

pl.jpg


 
 

Vytlačiť
 

vse.jpgSpoločnosť Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31, Košice pripravuje realizáciu nižšie uvedenej stavby, ktorej obsahom je úprava vedenia, ktoré je tvorené z väčšej časti olejovým káblom s nevyhovujúcou diagnostickou skuškou. Daný stavy negatívne oplyvňuje bezpečnosť a spoľahlivosť dodávky elektriny v lokalite čingov.

názov stavby:  "Čingov - V212 obnova VN káblovej prípojky pre DTS Hradisko"

Oznámenie verejnou vyhláškou VV VSD.pdf VV VSD.pdf (295.1 kB)

 
 

Návštevný poriadok Národného parku Slovenský rajVytlačiť
 

Je všeobecne známe, že rok 2016 v návštevnosti na Slovensku patril k najlepším v ére samostatnosti. Určite to bolo podmienené tiež celoslovenskou situáciou, keď ľudia dávali prednosť bezpečným destináciám. Košický kraj sa v rok 2016 stal skokanom roka v návštevnosti. Veľmi priaznivá situácia je aj v Národnom praku Slovenský raj, ktorý ročne navštívi 600 tis. Turistov. Pred desiatimi rokmi v NP Slovenský raj bolo 350 tis. Návštevníkov.

    Na zvýšený počet turistov a prípravou nového návštevného poriadku Národného parku Slovenský raj aj jeho ochranného pásma bola zameraná konferencia, ktorá sa konala v posledný februárový deň v hoteli Metropol v Spišskej Novej Vsi. Iniciátorom a organizátorom konferencie bola Správa NP Slovenský raj. O význame tohto podujatia svedčí účasť viac ako 100 zástupcov z oblasti verejnej správy, vlastníkov, štátnych lesov, urbárskych spoločností, organizácií, ale i podnikateľských subjektov pôsobiacich v danom regióne.

     Terajší platný návštevný poriadok bol schválený vyhláškou Krajského úradu životného prostredia č. 1/2016 dňa 14.3.2016. Proces prípravy (predprípravná fáza) bude trvať do konca júna. V predprípravnej fáze budú verejne prejednávané témy v ôsmich oblastiach.

1.Pešia turistika, vyhradené areály pre voľný pohyb osôb, ferrata Kyseľ

2.Cykloturistika

3.Jazda na koni

4.Skalolezenie a ľadolezenie

5.Zimné aktivity – lyžovanie, snowbording, bežecké lyžovanie

6.Člnkovanie a splavovanie Hornádu

7.Doprava a parkovanie

8.Stanovanie, táborenie a bivakovanie, organizovanie verejných podujatí.

Každý, kto má záujem sa môže prejednávania zúčastniť. Je však potrebné svoju účasť nahlásiť na e-mailovú adresu: smizany@smizany.sk. Pozvánky na prejednávanie jednotlivých tém budeme pravidelne zverejňovať na webovom sídle obce www.smizany.sk. Prvé stretnutie sa uskutoční 16.3.2017 o 10.00 hod. na Správe NP SR. Na uvedenú e-mailovú adresu môžete tiež zasielať svoje návrhy. Pôvodný a nový návrh návštevného poriadku je zverejnený na www.npslovenskyraj.sk

V júli a v auguste sa bude koncipovať konečné znenie (prípravná fáza). Základnými cieľmi návštevného poriadku je spokojný návštevník a neporušená príroda.

   Nasledovať bude procesná fáza podľa zákona č. 543/2005 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Koncom septembra bude dotknutým orgánom zaslaný sprievodný list, zámer, návštevný poriadok a verejná vyhláška. Verejná vyhláška bude zverejnená na úradnej tabuli, kde počas 30-tich dní bude možné návštevný poriadok pripomienkovať. Obec do konca októbra zašle svoje stanovisko. Doručené stanoviská budú prerokované so štátnou ochranou prírody. V prvej polovici novembra bude zaslaná žiadosť o stanovisko k návrhu vyhlášky s vyhodnotením pripomienkového konania na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky. Platnosť nového návštevného poriadku sa predpokladá na 10 rokov.

    Budeme radi, ak sa aktívne zapojíte do prípravy návštevného poriadku a buď osobne alebo v elektronickej forme budete prezentovať svoje konštruktívne návrhy na zlepšenie ponúkaných služieb pre návštevníkov Národného parku Slovenský raj v ktorejkoľvek oblasti.

 Ing. Michal Kotrady, starosta obce

Pozvánka na 3.5.2017, doprava pozvanka_3_5_2017_doprava.pdf pozvanka_3_5_2017_doprava.pdf (2 MB)
Pozvánka na 30.3.217, cykloturistika pozvanka_30_3_2017_cykloturistika.pdf pozvanka_30_3_2017_cykloturistika.pdf (2 MB)
Pozvánka na 27.3.2017,lezenie pozvanka_27_3_2017_lezenie.pdf pozvanka_27_3_2017_lezenie.pdf (2 MB)
Pozvánka na 16.3.2017, pešia turistika pozvanka_16_3_2017_pesia_turistika.pdf pozvanka_16_3_2017_pesia_turistika.pdf (1.1 MB)

 
 

Vytlačiť
 


 
 

Zoznam dĺžníkovVytlačiť
 

Obec Smižany ako príslušný správca miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe § 52 ods. (2) písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2016. Zverejňovanie neplatičov sa riadi zákonom o správe daní a poplatkov a týkať sa bude dlžníkov, ktorých dlžná suma v prípade fyzických osôb presahuje 160 EUR a v prípade právnických osôb 1600 EUR.


 
 

Vytlačiť
 


 
 

Vytlačiť
 

Žiadosť (petícia občanov)  o rozšírenie cesty - Ul. Jesenského, odpoveď


 
 

Vytlačiť
 

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. vyzýva a upozorňuje majiteľov nehnuteľností vo veci okliesnenia prípadne odstránenia stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických  vedení nachádzajúcich sa na nehnuteľnostiach vo vlastníctve a užívaní občanov obce Smižany.  Bližie informácie tvoria prílohu oznamu.

Súbor na stiahnutie výzva.pdf výzva.pdf (2.1 MB)
Súbor na stiahnutie upozornenie.pdf upozornenie.pdf (1.2 MB)

 
 

Vyhlásenie mimoriadnej situácieVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie vyhlásenie MS.PDF vyhlásenie MS.PDF (481.4 kB)

 
 

Vytlačiť
 

Komunitný plán sociálnych služieb obce Smižany na obdobie 2016-2025

Súbor na stiahnutie KPSS_Smizany.pdf KPSS_Smizany.pdf (1.4 MB)

 
 

Vytlačiť
 

Obec Smižany dáva na vedomie obyvateľom obce, že dňa 30. 11. 2016 bola zaasfaltovaná polovica plochy autobusovej zastávky pred mostom cez potok Brusník na Tatranskej ulici. Na tejto ploche bola zámková dlažba zničená a vytvorili sa prepadnuté miesta. Zaasfaltovaním sa nedostatky odstránili a toto riešenie je dočasné, z dôvodu plánovanej výstavby kruhovej križovatky.

Odd. výstavby a ŽP  


 
 

Vytlačiť
 

Zmena názvu ulice - odpoveď


 
 

Vytlačiť
 

Otvorenie rokliny Kyseľ po 40 rokoch 

Slávnostné otvorenie ferraty v Kyseli a zrekonštruovanej náhradnej trasy sa uskutoční 18. 8. 2016. Pre verejnosť bude ferrata prístupná od piatka 19. 8. 2016.

Upozornenie!
Dňa 18. augusta 2016 sa uskutoční slávnostné otvorenie ferraty za účasti pozvaných hostí a médií. Z bezpečnostných, kapacitných a organizačných dôvodov dňa 18.8.2016 bude roklina Kyseľ od ústia do Bieleho potoka až po Kyseľ rázcestie (včítane Karolínyho vodopádu) pre verejnosť ešte uzavretá. Pre verejnosť je ferrata prístupná už od nasledujúceho dňa, t.j. 19. augusta 2016. 
Organizačné pokyny pri návšteve ferraty:
1. Povinnou výbavou pri návšteve ferraty je ferratový set. Ferratu je možné navštíviť buď individuálne alebo je možné si objednať na Správe NP Slovenský raj doprovod s odborným výkladom pracovníka Správy NP. Ferrata je prístupná v období 15. jún až 31. október. Ferrata je jednosmerná výhradne v smere zdola nahor. Podrobnosti o trase, výbave, zaujímavostiach, včítane prevádzkového poriadku si môžete pozrieť na nasledujúcich obrázkoch.

Správa Národného parku Slovenský raj

Viac informácií - TU


 
 

Vytlačiť
 

Obec Smižany v rámci prípravy Komunitného plánu sociálnych služieb obce Smižany na roky 2016 - 2025 sa na Vás obracia s prosbou o spoluprácu. Vyplnením dotazníka sa zapojíte do samotného procesu komunitného plánovania a s Vašou pomocou tak dokážeme najúčinnejšie zistiť nedostatky v doterajšom poskytovaní sociálnych služieb, najefektívnejšie určiť potreby občanov v oblasti poskytovania sociálnych služieb a stanoviť ciele a priority budúceho rozvoja sociálnych služieb v obci.

Údaje z vyplnených dotazníkov budú použité výlučne pre potreby spracovania Komunitného plánu sociálnych služieb obce Smižany.

Za Váš čas strávený vyplňovaním dotazníka Vám ďakujeme a tešíme sa na našu ďalšiu spoluprácu.

Ing. Michal Kotrady
starosta obce

Pozývam vás vyplniť formulár Vážení spoluobčania - prijímatelia sociálnych služieb. Ak ho chcete vyplniť, navštívte: 

https://docs.google.com/forms/d/1ZxelDnuEKwdPzsNNBI3owEPN_0hOMgbf4reOspqez8/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link


 
 

UPOZORŇUJEME NA NEČESTNÝCH PREDAJCOV ELEKTRINYVytlačiť
 

Vážení spoluobčania,

z okolitých obcí chodia hlásenia, že pri podomovom predaji elektriny bolo oklamaných už tisíce ľudí. Upozorňujeme Vás, dajte si veľký pozor.

4 znaky, ako spoznať nečestného predajcu elektriny

 

1. Prichádza bez ohlásenia

Nikdy sa preto nebavte s niekým, kto Vám len tak odrazu príde k dverám predávať elektrinu.

2. Vydáva sa za odpočtára

Odpočtári majú odčítať z Vášho elektromera presnú spotrebu elektriny, podľa čoho Vám elektrárne vystavujú ročnú faktúru. Odpočtáti neuzatvárajú žiadne zmluvy.

3. Pýta si od Vás faktúry

No ľudia z elektrární Vaše údaje vedia a faktúry si od Vás žiadať nebudú.

4. Na mieste Vás tlačí do podpísania zmluvy

Ak začujete výmysly, že Východoslovenská energetika (VSE) končí svoju činnosť alebo mení obchodné meno, neverte tomu. Nie je to pravda.

Ak máte pochybnosti, totožnosť predajcov si môžete overiť na bezplatnej linke bezpečného predaja 0800 123 532. Buďte opatrní.


 
 

Vytlačiť
 

Prisnejšie postihy za nelegálny odber energií 

Súbor na stiahnutie LIST_spp.pdf LIST_spp.pdf (275.2 kB)

 
 

Vytlačiť
 


Nadácia pre deti Slovenska je mimovládna organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom. Jej základným cieľom je iniciovať a podporovať trvalé pozitívne zmeny v živote detí a mladých ľudí na Slovensku. Nadácia chce byť mostom medzi tými, ktorí chcú pomôcť a tými, ktorí pomoc potrebujú. Jedným zo spôsobov, ktorým implementuje svoje ciele je realizácia programu Škola rodinných financií.

Ide o prvý komunitný projekt finančného vzdelávania na Slovensku, zameraný na finančné vzdelávanie priamo v komunitách. Lektori pomáhajú účastníkom seminárov zorientovať sa v informáciách a produktoch na finančnom trhu, rozumne hospodáriť so svojimi financiami, a tým minimalizovať riziko zlého rozhodnutia. Cieľom programu je zvýšiť finančnú gramotnosť na Slovensku a poukázať na dôležitosť a potrebu finančného vzdelávania v krajine, rozvojom finančného vzdelávania pôsobiť preventívne, a tak čeliť ekonomickým a sociálnym problémom. Projekt Škola rodinných financií vznikol v spolupráci s renomovanou britskou finančnou spoločnosťou Provident Financial. Bližšie informácie o Nadácii pre deti Slovenska ako aj o grantovom programe Škola rodinných financií získate na adrese:

Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08  Bratislava

www.nds.sk, www.skolarodinnychfinancii.sk

info@skolarodinnychfinancii.sk

V rámci uvedeného programu bol finančne podporený aj projekt „Kto šetrí, má za tri“, realizovaný našou Obcou Smižany. Projekt sa realizuje v našom regióne a ak sa o ňom chcete dozvedieť viac, kontaktujte nás. Radi Vám poskytneme bližšie informácie.

Obec Smižany


 
 

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD - zmena od 1.1.2016Vytlačiť
 

Obec Smižany v zastúpení Ing. Michalom Kotradym, starostom obce, v súlade s ustanovením zákona NR SR č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov prijala VZN obce Smižany č. 14/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi ( DSO ) vrátane, na území obce Smižany.

DSO je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou a pre fyzické osoby, za ktorý sa podľa zákona platí miestny poplatok za DSO v sume  0,022 €/kg.  Kontajner na drobný stavebný odpad ( DSO ) bude od 1. 1. 2016 umiestnený v areáli poľnohospodárskeho družstva za pneuservisom DŽUBÁK ( posledná budova vľavo na Tatranskej ulici v smere na Poprad ).

Pred uložením odpadu do kontajnera občan kontaktuje pracovníka  oddelenia výstavby a životného prostredia na tel. č. 0907 844 283. Po predložení  občianskeho preukazu, odpad bude odvážený, váha zapísaná a s dokladom váhy sa preukáže v pokladni obecného úradu, kde úhradu zaplatí.

                                                                                         Odd. výstavby a životného prostredia

  


 
 

RIZIKÁ SÚVISIACE S VYKUROVANÍMVytlačiť
 

Zimné vykurovacie obdobie je každoročne sprevádzané zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. Aj keď požiare spôsobené tepelnými spotrebičmi a komínmi z hľadiska celkových štatistík nepredstavujú vysoký podiel na celkovom počte požiarov, podceňovanie rizika  môže mať závažné následky.

Nebezpečenstvo súvisí predovšetkým s technickými nedostatkami spotrebičov, ich nesprávnou obsluhou, nevyhovujúcim stavom komínových telies a dymovodov, ale aj nedbanlivosťou.

Podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov upravuje vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z., z ktorej vyplývajú zásady, ktorými je nevyhnutné sa riadiť:

Pri používaní spotrebičov:

inštalovať spotrebič do vyhovujúceho prostredia,
používať schválený typ spotrebiča,
dodržiavať návod na jeho obsluhu,
používať predpísaný druh paliva,
pri inštalácii dodržať bezpečné vzdialenosti od horľavých konštrukcií,
podlaha pod vykurovacími telesami musí byť nehorľavá, prípadne sa musí inštalovať predpísaným spôsobom izolačná podložka,
pred spotrebič na tuhé palivo, pred ktorým nie je nehorľavá podlaha, sa musí inštalovať ochranná podložka spôsobom popísaným vo vyhláške,
dodržať predpísané pripojenie spotrebiča,
zaistiť bezpečný odvod spalín.

Pri prevádzkovaní komínov:

komín, s výnimkou občasne užívaných stavieb, musí byť vyhotovený ako viacvrstvový  s komínovou vložkou tepelne a dilatačne oddelenou od komínového plášťa a rozmerovo    a tvarovo stálou,
dodržať požadovanú vzdialenosť telesa komína od horľavých stavebných konštrukcií tak, ako ju určí výrobca,
ložné škáry a styčné škáry murovaného plášťa komína musia byť vyplnené maltou alebo inou vhodnou výplňou,
komíny, ktoré sú nad strechami z horľavého materiálu a z ktorých sa predpokladá úlet iskier, musia mať lapače iskier,
komíny sa nesmú svojpomocne vypaľovať,
otvory na kontrolu a čistenie v komíne musia byť uzatvorené komínovými dvierkami z nehorľavých stavebných  materiálov a nesmú sa pri nich skladovať horľavé materiály, podlaha okolo nich musí byť z nehorľavých materiálov,
je nevyhnutné zabezpečiť pravidelnú kontrolu a čistenie komínov v stanovených lehotách.

Pri prevádzkovaní dymovodov:

dymovody treba zostaviť a upevniť tak, aby sa samovoľne neuvoľnili,

dymovod k spotrebiču musí byť inštalovaný v bezpečnej vzdialenosti od okolitých horľavých stavebných konštrukcií, bezpečnú vzdialenosť určí výrobca,
pri prestupe horľavou konštrukciou treba prestup vyhotoviť predpísaným spôsobom.

VIANOČNÉ SVIATKY A OSLAVA PRÍCHODU NOVÉHO ROKA

Blížia sa Vianočné sviatky, ktoré pre väčšinu z nás sú najkrajším obdobím roka, symbolizujúcim šťastie, lásku a rodinnú pohodu. Žiaľ, v tomto období zabúdame na opatrnosť a bezpečnosť, i keď činnosti, ktoré vtedy vykonávame, vytvárajú predpoklady na zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru.

Aby sa sviatočná idylka nezmenila v priebehu pár minút na horúce peklo, znamenajúce obrovské materiálne škody a v najhoršom prípade aj stratu na životoch, majte na pamäti tieto zásady:

používajte len certifikované vianočné osvetlenia,
pri ich inštalácii rešpektujte pokyny výrobcu a predajcu,
vyhýbajte sa akýmkoľvek neodborným zásahom v súvislosti s opravou jednotlivých žiaroviek a kabeláže,
vianočný stromček umiestnite do dostatočnej vzdialenosti od vykurovacích telies               a otvoreného ohňa,
nenechávajte vianočné osvetlenie bez dozoru, ak sa v byte nikto nenachádza, odpojte osvetlenie od elektrického zdroja energie,
nenechávajte bez dozoru zapálené adventné vence,
sviečky nezapaľujte a neukladajte v blízkosti záclon a pri odchode z bytu alebo z miestnosti na dlhší čas ich uhaste,
upozorňujeme na nevyhnutnosť maximálnej opatrnosti a zodpovednosti pri manipulácii a používaní zábavnej pyrotechniky - svojim nezodpovedným konaním môžete ľahko zapríčiniť požiare balkónov, susedných bytov, zaparkovaných vozidiel, kontajnerov alebo požiare v prírodnom prostredí. Dodržiavaním predpisov na úseku  ochrany pred požiarmi, bezpečným používaním vianočných ozdobných svietidiel a zábavnej pyrotechniky podľa návodu na použitie a svojím zodpovedným správaním zabránime možným škodám na zdraví a majetku.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi Vám praje šťastné a veselé Vianoce, veľa zdravia, šťastia a pohody v roku 2016.

 


 
 

TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA V OBCI SMIŽANYVytlačiť
 

                                                      

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Miesto realizácie projektu: Obec Smižany

Začiatok realizácie projektu: 12/2014

Ukončenie realizácie projektu: 11/2015

Hlavným cieľom projektu : je podporiť sociálnu inklúziu občanov obce Smižany sociálne ohrozených a vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb sociálnej starostlivosti so zreteľom na MRK.

Špecifické ciele projektu:

Predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine , ochrana práv a záujmov detí a sanácia rodinného prostredia
Zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov a rodín zo zameraním na zvýšenie aktívneho prístupu a prebranie zodpovednosti za riešenie vlastnej sociálnej situácie
Zníženie sociálnej deprivácie prostredníctvom systematickej sociálnej práce v prirodzenom prostredí rodiny , komunity
Zlepšenie životnej situácie a integrácia sociálne vylúčených skupín obyvateľov v obci, najmä MRK z ohľadom na ich špecifické potreby

Cieľové skupiny:

Obyvatelia separovanej rómskej komunity.

Občania s ťažkým zdravotným postihnutím, občania s nepriaznivým zdravotným stavom.
Občania v nepriaznivej sociálnej situácii.
Starí a osamelí  ľudia odkázaní na pomoc.
Ženy po materskej dovolenke so sociálne odkázaných skupín obyvateľstva.
Bezdomovci.

Aktivity projektu:

Výkon terénnej sociálnej práce:

Priebežné poskytovanie poradenstva v súvislosti s riešením nepriaznivej  sociálnej situácie definovanej cieľovej skupiny
 individuálna sociálna práca s konkrétnym klientom, jeho rodinou a komunitou, vykonávaná v prirodzenom rodinnom a otvorenom prostredí, vrátane vyhľadávacích činností.
Poskytovanie poradenstva v oblasti:
*    Zlepšenia osobnej hygieny a zdravotného stavu detí i dospelých.
*    Zlepšenia dochádzky detí do školy.
*    Zmysluplného využívanie voľného času, najmä u detí a mládeže.
*    Získania návykov a zručností potrebných na riadne užívanie obydlí.
*    Nadobudnutia zručností vedenia domácnosti a zlepšenie zdravej výživy členov domácnosti.
Prevencia sociálno-patologických javov v rodine a komunite.
Obnova a úprava rodinných pomerov dieťaťa, ktoré bolo z rodiny vyňaté na základe rozhodnutia súdu v spolupráci s príslušnými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny
 

Dosiahnuté výsledky v jednotlivých oblastiach:

V oblasti zamestnanosti sme vyvíjali snahu o zvyšovanie zamestnanosti, pričom sme spolupracovali s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a inými organizáciami za účelom sprostredkovania práce, brigády, respektíve zapojenia osôb do aktivačného programu celkovo v počte 235 úkonov.

V oblasti kvality života, bývania – z hľadiska zlepšovania kvality života sme poskytli sociálnu pomoc pri vybavovaní príspevkov na bývanie, dohodnutie splátkových kalendárov a vyhľadávanie konkrétnych zariadení sociálnych služieb na pomoc jednotlivcom a rodinám v počte 420 úkonov.
V oblasti zdravia - spolupráca s lekármi, zdravotníckymi zariadeniami, terénnymi zdravotnými asistentmi, podpora klientov k zodpovednému prístupu k svojmu zdraviu a zdraviu detí sme uskutočnili 440 úkonov.
V oblasti sociálnej integrácie – prevencia sociálno-patologických javov zameraných na ich zmiernenie až odstránenie (kriminalita, záškoláctvo, poruchy správania, zanedbávanie starostlivosti o deti, domáce násilie, drogová závislosť, alkohol). Pomoc pri vybavovaní dokladov, dávok štátnej sociálnej podpory, dávky v hmotnej núdzi, jej príspevkov a podobne. Podpora kvality komunikácie a vzťahov medzi klientmi a ostatnými občanmi sme vykonali 2132 úkonov.
Iné úkony vykonané pre ďalšie cieľové skupiny – seniori, občania  ŤZP, matky na materskej dovolenke, bezdomovci  v počte 524 intervencií.

Počas trvania projektu pracovali dvaja sociálni pracovníci (Mgr. Emília Solárová, Ing. Mária Smreková) a dvaja asistenti terénnych sociálnych pracovníkov (Mgr. Marek Suchý, Gabriela Morihladková).

Nadväznosť projektu:

V prípade vhodnej grantovej výzvy v oblasti terénnej sociálnej práce  by bolo možné priamo nadviazať na výstupy tohto projektu a pokračovať v realizovaní aktivít.

Poďakovanie za spoluprácu s partnermi:

Počas realizácie sa osvedčila a skvalitnila spolupráca s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi, Sociálnou poisťovňou v Spišskej Novej Vsi, zdravotnými poisťovňami, zdravotníckymi zariadeniami, sociálnymi inštitúciami, neziskovými organizáciami, poradenskými centrami, bankami, nebankovými subjektmi, školami, škôlkami, policajným zborom, charitou, cirkevnými inštitúciami, katastrálnym úradom a Centrom právnej pomoci v Spišskej Novej Vsi. Vďaka svojmu empatickému prístupu získali sme dôveru klientov a stali sme sa dostatočne silným sprostredkovateľom  medzi nimi a inštitúciami.

Za spoluprácu a podporu pri realizácii projektu „Terénna sociálna práca v obci Smižany“ ďakujeme OcÚ Smižany.

Kancelária TSP 

 

 

 


 
 

NOVOOTVORENÉ JASLEVytlačiť
 

jasle.jpg

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO ZARIADENIA STAROSTLIVOSTI O DIEŤA DO TROCH ROKOV VEKU žiadosť o prijatie do  detských jaslí.docx žiadosť o prijatie do detských jaslí.docx (12.3 kB)

 
 

Vytlačiť
 

Odber povrchovej vody - oznámenie

Súbor na stiahnutie odber vody.pdf odber vody.pdf (330.8 kB)

 
 

Rozsudok Krajského súdu v Košiciach vo veci preskúmania uznesenia obecného zastupiteľstva obce Smižany zo dňa 27.12.2010 č. 10/1/2010Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Rozsudok0001.pdf Rozsudok0001.pdf (5.7 MB)

 
 

Spoločnosť SPP - distribúcia informuje o existencii nového komunikačného kanála na podanie žiadosti o pripojenie. Vytlačiť
 

 Spoločnosť SPP - distribúcia si Vás ako prevádzkovateľ distribučnej siete zemného plynu na Slovensku dovoľuje informovať o existencii nového komunikačného kanála na podanie žiadosti o pripojenie. Doteraz mohli záujemcovia o odber zemného plynu podať žiadosť o pripojenie buď osobne v niektorej zo zákazníckych kancelárií pre pripájanie alebo zaslať žiadosť poštou, prípadne emailom. Spoločnosť SPP - distribúcia, a.s., zriadila novú bezplatnú elektronickú aplikáciu ON-LINE  FORMULÁRE, vďaka ktorej môžu záujemcovia o odber zemného plynu podať žiadosť o pripojenie už aj elektronicky. Táto  aplikácia  umožňuje zákazníkom posielať žiadosti o pripojenie z pohodlia domova a zároveň dobu vybavovania žiadostí významne skracuje. Služba predkladania žiadostí prostredníctvom

ON-LINE FORMULÁROV je určená najmä zákazníkom, ktorí uprednostňujú elektronický kontakt pred návštevou zákazníckych kancelárií alebo zasielaním vyplnených žiadostí poštou.

Zákazníci môžu podať elektronicky:

žiadosť o pripojenie do distribučnej siete,
žiadosť o technickú zmenu na existujúcom odbernom mieste alebo
žiadosť o montáž meradla.

ON-LINE FORMULÁRE  prinášajú okrem významného šetrenia času aj pohodlné a prehľadné podanie žiadosti vďaka pomocným interaktívnym napovedám. Služba je navyše k dispozícii nepretržite 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Doba vybavenia žiadostí sa tak môže skrátiť až o 10 dní. V prípade otázok k procesu pripájania sme Vám k dispozícii na našej Zákazníckej linke pre pripájanie k distribučnej sieti na telefónnom čísle 0850/ 269 269 (v pracovných dňoch od 7:30 do 18:00), e-mailovej adrese  pripajanie@distribuciaplynu.sk alebo na www.spp-distribucia.sk.

SPP - distribúcia, a.s.


 
 

Nový odorant zemného plynuVytlačiť
 


 
 

OznámenieVytlačiť
 

Ministerstvo financií pripravilo komfortný prístup k daňovým formulárom 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pripravilo pre mestá a obce pohodlný  prístup k daňovým formulárom pre miestne dane.

Vytvorilo špeciálny banner,   z ktorého je možné jednoducho a rýchlo sa  preklikať na všetky daňové formuláre:

www.slovensko.sk/sk/dokumenty-a-tlaciva/_1/A/5fa66f1e-eac7-4d02-a064-b969bd49b4fb.

Na ústrednom portáli verejných služieb sú zverejňované všetky formuláre a ďalšie dokumenty súvisiace s daňovými povinnosťami. Vytvorený banner umožní  občanom, ale i firmám  pohodlne  získať potrebný formulár, preto odporúčame všetkým samosprávam informovať o ňom a zverejniť link naň i na viditeľnom mieste  na svojich webových stránkach.

 „Očakávame, že mestá a obce ju využijú, čím sa odbremenia od sledovania aktualizácií formulárov. Okrem toho, občania a daňovníci si budú môcť pohodlne doma, alebo vo firme vyplniť tlačivá, ktoré potom zanesú, alebo pošlú správcovi dane, teda na príslušný mestský alebo obecný úrad, “  odporúča  službu samosprávam  výkonný podpredseda ZMOS Jozef Turčány.

Zjednotenie a zjednodušenie daňového priznania k miestnym daniam navrhlo  Ministerstvo financií SR. Od budúceho roka budú tlačivá rovnaké tak pre fyzické ako aj pre právnické osoby, čím sa výrazne zredukuje počet strán v priznaní. K tomuto priznaniu bude daňovník prikladať samostatne len prílohy prislúchajúce ku konkrétnemu predmetu dane, teda napríklad k dani zo stavieb, dani z pozemkov, dani za psa a iné.  Cieľom zmien je, aby sa doterajší vzor priznania zjednotil do jedného tlačiva, čím sa celé priznanie zjednoduší a sprehľadní. Okrem zníženia administratívnej záťaže daňovníkov sa návrhom zároveň predpokladá zníženie finančných nákladov obcí na tlač priznaní.


 
 

Otvorené SmižanyVytlačiť
 

Po úspešnom umiestnení v r. 2012 sa Smižany v silnej konkurencii už druhýkrát dostali do prvej desiatky v rebríčku hodnotenia transparentnosti, ktorý zostavuje TRANSPARENCY INTERNATIONAL SLOVENSKO. Smižany sú jedinou obcou, ktorá je zaradená v zozname stovky najväčších samospráv Slovenska. 9.miesto nás teší, ale zároveň je pre nás záväzkom k rozširovaniu rozsahu sprístupnenia informácií verejnosti.

Viac informácií


 
 

Zoznam evidovaných psov v obci Smižany k 1.10.2013Vytlačiť
 


 
 

dnes je: 17.7.2018

meniny má: Bohuslav

webygroup

Úvodná stránka