Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná

Všetky oznamy

Výberové konanieVytlačiť
 

erb_smizany.jpgVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/ka Materskej školy, Komenského ul. 1, 053 11 Smižany


 
 

Ponuka bezplatnej inzercieVytlačiť
 

erb_smizany.jpg

Vážení občania,

Obec Smižany vám ponúka možnosť bezplatnej inzercie umiestnenej vo vestibule obecného úradu pri vstupe do budovy vľavo.


 
 

Prijímanie detí do materskej školyVytlačiť
 

erb_smizany.jpg

Prijímanie detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Smižany na školský rok 2019/2020 sa bude realizovať denne počas pracovného týždňa v termíne

Od 2.5.2019 do 31.5.2019  v čase od 8.00 – 16.00 hod.

Miestom na podávanie žiadostí do materských škôl ja každá materská škola.

Prijímanie sa uskutoční na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa.

Žiadosť si je možné vyzdvihnúť priamo v príslušnej materskej škole.

Podmienky prijatia dieťaťa sú zverejnené v materskej škole na dostupnom mieste.

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa vydáva v zmysle platnej legislatívy riaditeľka MŠ.

Bližšie informácie získate v každej materskej škole:

 

MŠ Ružová, Smižany: Mgr. Mária Čujová, riaditeľka

Ružová ul. 1197/9

tel.č. 053/443 12 28

e-mail: msruzova9@gmail.com

 

MŠ Komenského, Smižany: Janka Kapustová, riaditeľka

Komenského ul. 1

tel.č. 053/443 11 15

e-mail: mskomenskeho1319@gmail.com

 

MŠ Zelená, Smižany: Mgr. Martina Kenderová, riaditeľka

Zelená ul. 773/1

tel.č. 053/443 13 55

e-mail: mszelena@centrum.sk

 

OŠaSŠÚ Smižany


 
 

Požiare v jarnom obdobíVytlačiť
 

logi. dhz.pngOchrana lesov pred požiarmi - Požiare v jarnom období


 
 

Vytlačiť
 

erb_smizany.jpgVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/ka Základnej školy, Komesnkého ul. 3, Smižany


 
 

Vytlačiť
 


 
 

Vytlačiť
 

erb_smizany.jpgOznámenie výsledku výberového konania na funkciu vedúceho oddelenia výstavby a ŽP – stavebný úrad Obecného úradu Smižany.


 
 

Vytlačiť
 


 
 

Pomoc pri spracovaní biologicky rozložiteľných odpadov – kompostovanieVytlačiť
 

erb_smizany.jpgVážení občania,

oznamujeme Vám, že  žiadosť o NFP (nenávratný finančný príspevok) na projekt v rámci Operačného programu „Kvalita životného prostredia“ – na zabezpečenie kompostérov pre kompostovanie v rodinných domoch bola schválená. Kompostéry s príručkou pre správne kompostovanie budú odovzdávané bezodplatne na základe protokolárneho prevzatia a to od marca 2019 v areáli PD Čingov.  

odd. výstavby a ŽP

Kompostéry budú od prvej po poslednú zásielku uskladnené v sklade na PD Čingov Smižany

Terminovník preberania komposterov

4.3. - 8. 3.

Tatranská, J. Majkuta, Štúrova, Kukučínova

11.3. - 15.3.

Iliašovská, Pribinova, D. Štraucha, Š. Hozu

 18.3. - 22.3.

Štefánikova, Hviezdoslavova, Okružná, Smreková

25.3. - 29.3.

Nábrežná, Komenského, Nám. M. Pajdušáka, Nová, Brusník

1.4. - 5.4.

Ľ. Podjav., Rázusova, Staničná, Sladkovičova, Ružová, Jesenského, Hollého, Jahodová, Mlynská

8.4. - 12.4.

Slov. raja, Tomášovská, Jabloňová, Záhradky, Maša

15.4. - 24.4.

Nálepkova, Krátka, Agátová, Lipová, Topoľová, Mojmírova, Javorová, iné stavby

 

v čase od - do

Pondelok      od 14:00 do 16:00 hod.

Utorok          od 8:00 do 10:00 hod.

Streda          od 16:00 do 18:00 hod.

Štvrtok        od 13:00 do 15:00 hod.

Piatok          od 8:00 do 10:00 hod.

 

 

 

DSCF0815.jpgDSCF0823.jpg

DSCF0816.jpgDSCF0818.jpg


 
 

Podpora opatrovateľskej služby v obci SmižanyVytlačiť
 

erb_smizany.jpgVážení prijímatelia sociálnej služby - opatrovateľstvo,

oznamujeme Vám, že  s realizáciou opatrovateľskej  služby, ktorá bude poskytovaná v rámci projetku " Podpora opatrovateľskej služby v obci Smižany" začneme od februára 2019. Uvedená zmena ternímu  je z dôvodu administratívných zmien zo strany riadiaceho orgánu.

odd. evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí

 


 
 

Zimná údržba chodníkov a ciest v obciVytlačiť
 

erb_smizany.jpg Oznamujeme občanom, že ohľadom zimnej údržby miestnych komunikácií v obci je kontaktnou osobou  Jozef Juraška - referent životného prostredia a dopravy. 

Kontakty: 053/44 31 483, kl. 205, 0907 844 283, zivotne@smizany.sk


 
 

Oznámenie o nastúpení náhradníka na poslanca obecného zastupiteľstva v SmižanochVytlačiť
 


 
 

Petícia za rekonštrukciu vodovodu na uliciach Ružová a Sládkovičova - odpoveďVytlačiť
 

erb_smizany.jpg


 
 

Odpoveď na petíciu občanov z Lipovej uliceVytlačiť
 

erb_smizany.jpg

Súbor na stiahnutie scan0002.pdf scan0002.pdf (1.3 MB)

 
 

Vytlačiť
 

erb_smizany.jpgEvidencia psov k 30.6.2018


 
 

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru - oznámenieVytlačiť
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch v územnnom obvode Spišská Nová Ves a Gelnica od 3.8.2018 do odvolania.


 
 

Vytlačiť
 

logox.png Zmeny a doplnky ÚPN-O Smižany č. 5/2018

Súbor na stiahnutie 2_náložka.pdf 2_náložka.pdf (3.1 MB)
Súbor na stiahnutie 2_náložka_A4.pdf 2_náložka_A4.pdf (225.6 kB)
Súbor na stiahnutie 2_podklad.pdf 2_podklad.pdf (2.3 MB)
Súbor na stiahnutie 2_podklad_A4.pdf 2_podklad_A4.pdf (1.2 MB)
Súbor na stiahnutie 3_náložka.pdf 3_náložka.pdf (3 MB)
Súbor na stiahnutie 3_podklad.pdf 3_podklad.pdf (1.1 MB)
Súbor na stiahnutie 4_náložka.pdf 4_náložka.pdf (3 MB)
Súbor na stiahnutie 4_podklad.pdf 4_podklad.pdf (1.1 MB)
Súbor na stiahnutie 5_náložka.pdf 5_náložka.pdf (3 MB)
Súbor na stiahnutie 5_podklad.pdf 5_podklad.pdf (1.1 MB)

 
 

Vytlačiť
 

erb_smizany.jpgOznámenie o prerokovaní ÚPN-O Smižany – Zmeny a doplnky  4/2018

Návrh VZN č. 2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 40/2002, ktorým sa vyhlasuje Územný plán obce a jej rekreačného zázemia Čingov v znení neskorších VZN. Navrh VZN č. 22018.pdf Navrh VZN č. 22018.pdf (213.7 kB)

 
 

Zoznam dĺžnikov k 31.12.2017Vytlačiť
 

erb_smizany.jpgObec Smižany ako príslušný správca miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe § 52 ods. (2) písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2017. Zverejňovanie neplatičov sa riadi zákonom o správe daní a poplatkov a týkať sa bude dlžníkov, ktorých dlžná suma v prípade fyzických osôb presahuje 160 EUR a v prípade právnických osôb 1600 EUR.


 
 

Vytlačiť
 

erb_smizany.jpgPetícia za účelom realizácie cesty na ul. Štefana Hozu a Dezidera Štraucha - odpoveď


 
 

Vytlačiť
 

erb_smizany.jpgProtokol o výsledku kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom v obci Smižany

Súbor na stiahnutie Protokol, NKÚ.pdf Protokol, NKÚ.pdf (11.5 MB)

 
 

Vytlačiť
 

erb_smizany.jpgPetícia za urýchlenú výstavbu parkovacích miest pre Materskú školu na ulici Ružová v Smižanoch - odpoveď

Súbor na stiahnutie Odpoveď.pdf Odpoveď.pdf (282.9 kB)

 
 

Projekt Ochrany prírodného i kultúrneho dedičstva Národného parku Gorčanského a Národného parku Slovenský raj.Vytlačiť
 

pl.jpg


 
 

Návštevný poriadok Národného parku Slovenský rajVytlačiť
 

Je všeobecne známe, že rok 2016 v návštevnosti na Slovensku patril k najlepším v ére samostatnosti. Určite to bolo podmienené tiež celoslovenskou situáciou, keď ľudia dávali prednosť bezpečným destináciám. Košický kraj sa v rok 2016 stal skokanom roka v návštevnosti. Veľmi priaznivá situácia je aj v Národnom praku Slovenský raj, ktorý ročne navštívi 600 tis. Turistov. Pred desiatimi rokmi v NP Slovenský raj bolo 350 tis. Návštevníkov.

    Na zvýšený počet turistov a prípravou nového návštevného poriadku Národného parku Slovenský raj aj jeho ochranného pásma bola zameraná konferencia, ktorá sa konala v posledný februárový deň v hoteli Metropol v Spišskej Novej Vsi. Iniciátorom a organizátorom konferencie bola Správa NP Slovenský raj. O význame tohto podujatia svedčí účasť viac ako 100 zástupcov z oblasti verejnej správy, vlastníkov, štátnych lesov, urbárskych spoločností, organizácií, ale i podnikateľských subjektov pôsobiacich v danom regióne.

     Terajší platný návštevný poriadok bol schválený vyhláškou Krajského úradu životného prostredia č. 1/2016 dňa 14.3.2016. Proces prípravy (predprípravná fáza) bude trvať do konca júna. V predprípravnej fáze budú verejne prejednávané témy v ôsmich oblastiach.

1.Pešia turistika, vyhradené areály pre voľný pohyb osôb, ferrata Kyseľ

2.Cykloturistika

3.Jazda na koni

4.Skalolezenie a ľadolezenie

5.Zimné aktivity – lyžovanie, snowbording, bežecké lyžovanie

6.Člnkovanie a splavovanie Hornádu

7.Doprava a parkovanie

8.Stanovanie, táborenie a bivakovanie, organizovanie verejných podujatí.

Každý, kto má záujem sa môže prejednávania zúčastniť. Je však potrebné svoju účasť nahlásiť na e-mailovú adresu: smizany@smizany.sk. Pozvánky na prejednávanie jednotlivých tém budeme pravidelne zverejňovať na webovom sídle obce www.smizany.sk. Prvé stretnutie sa uskutoční 16.3.2017 o 10.00 hod. na Správe NP SR. Na uvedenú e-mailovú adresu môžete tiež zasielať svoje návrhy. Pôvodný a nový návrh návštevného poriadku je zverejnený na www.npslovenskyraj.sk

V júli a v auguste sa bude koncipovať konečné znenie (prípravná fáza). Základnými cieľmi návštevného poriadku je spokojný návštevník a neporušená príroda.

   Nasledovať bude procesná fáza podľa zákona č. 543/2005 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Koncom septembra bude dotknutým orgánom zaslaný sprievodný list, zámer, návštevný poriadok a verejná vyhláška. Verejná vyhláška bude zverejnená na úradnej tabuli, kde počas 30-tich dní bude možné návštevný poriadok pripomienkovať. Obec do konca októbra zašle svoje stanovisko. Doručené stanoviská budú prerokované so štátnou ochranou prírody. V prvej polovici novembra bude zaslaná žiadosť o stanovisko k návrhu vyhlášky s vyhodnotením pripomienkového konania na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky. Platnosť nového návštevného poriadku sa predpokladá na 10 rokov.

    Budeme radi, ak sa aktívne zapojíte do prípravy návštevného poriadku a buď osobne alebo v elektronickej forme budete prezentovať svoje konštruktívne návrhy na zlepšenie ponúkaných služieb pre návštevníkov Národného parku Slovenský raj v ktorejkoľvek oblasti.

 Ing. Michal Kotrady, starosta obce

Pozvánka na 3.5.2017, doprava pozvanka_3_5_2017_doprava.pdf pozvanka_3_5_2017_doprava.pdf (2 MB)
Pozvánka na 30.3.217, cykloturistika pozvanka_30_3_2017_cykloturistika.pdf pozvanka_30_3_2017_cykloturistika.pdf (2 MB)
Pozvánka na 27.3.2017,lezenie pozvanka_27_3_2017_lezenie.pdf pozvanka_27_3_2017_lezenie.pdf (2 MB)
Pozvánka na 16.3.2017, pešia turistika pozvanka_16_3_2017_pesia_turistika.pdf pozvanka_16_3_2017_pesia_turistika.pdf (1.1 MB)

 
 

Vytlačiť
 


 
 

Zoznam dĺžníkovVytlačiť
 

Obec Smižany ako príslušný správca miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe § 52 ods. (2) písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2016. Zverejňovanie neplatičov sa riadi zákonom o správe daní a poplatkov a týkať sa bude dlžníkov, ktorých dlžná suma v prípade fyzických osôb presahuje 160 EUR a v prípade právnických osôb 1600 EUR.


 
 

Vytlačiť
 


 
 

Vytlačiť
 

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. vyzýva a upozorňuje majiteľov nehnuteľností vo veci okliesnenia prípadne odstránenia stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických  vedení nachádzajúcich sa na nehnuteľnostiach vo vlastníctve a užívaní občanov obce Smižany.  Bližie informácie tvoria prílohu oznamu.

Súbor na stiahnutie výzva.pdf výzva.pdf (2.1 MB)
Súbor na stiahnutie upozornenie.pdf upozornenie.pdf (1.2 MB)

 
 

Vytlačiť
 

Žiadosť (petícia občanov)  o rozšírenie cesty - Ul. Jesenského, odpoveď


 
 

Vytlačiť
 

Komunitný plán sociálnych služieb obce Smižany na obdobie 2016-2025

Súbor na stiahnutie KPSS_Smizany.pdf KPSS_Smizany.pdf (1.4 MB)

 
 

TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA V OBCI SMIŽANYVytlačiť
 

                                                      

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Miesto realizácie projektu: Obec Smižany

Začiatok realizácie projektu: 12/2014

Ukončenie realizácie projektu: 11/2015

Hlavným cieľom projektu : je podporiť sociálnu inklúziu občanov obce Smižany sociálne ohrozených a vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb sociálnej starostlivosti so zreteľom na MRK.

Špecifické ciele projektu:

Predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine , ochrana práv a záujmov detí a sanácia rodinného prostredia
Zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov a rodín zo zameraním na zvýšenie aktívneho prístupu a prebranie zodpovednosti za riešenie vlastnej sociálnej situácie
Zníženie sociálnej deprivácie prostredníctvom systematickej sociálnej práce v prirodzenom prostredí rodiny , komunity
Zlepšenie životnej situácie a integrácia sociálne vylúčených skupín obyvateľov v obci, najmä MRK z ohľadom na ich špecifické potreby

Cieľové skupiny:

Obyvatelia separovanej rómskej komunity.

Občania s ťažkým zdravotným postihnutím, občania s nepriaznivým zdravotným stavom.
Občania v nepriaznivej sociálnej situácii.
Starí a osamelí  ľudia odkázaní na pomoc.
Ženy po materskej dovolenke so sociálne odkázaných skupín obyvateľstva.
Bezdomovci.

Aktivity projektu:

Výkon terénnej sociálnej práce:

Priebežné poskytovanie poradenstva v súvislosti s riešením nepriaznivej  sociálnej situácie definovanej cieľovej skupiny
 individuálna sociálna práca s konkrétnym klientom, jeho rodinou a komunitou, vykonávaná v prirodzenom rodinnom a otvorenom prostredí, vrátane vyhľadávacích činností.
Poskytovanie poradenstva v oblasti:
*    Zlepšenia osobnej hygieny a zdravotného stavu detí i dospelých.
*    Zlepšenia dochádzky detí do školy.
*    Zmysluplného využívanie voľného času, najmä u detí a mládeže.
*    Získania návykov a zručností potrebných na riadne užívanie obydlí.
*    Nadobudnutia zručností vedenia domácnosti a zlepšenie zdravej výživy členov domácnosti.
Prevencia sociálno-patologických javov v rodine a komunite.
Obnova a úprava rodinných pomerov dieťaťa, ktoré bolo z rodiny vyňaté na základe rozhodnutia súdu v spolupráci s príslušnými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny
 

Dosiahnuté výsledky v jednotlivých oblastiach:

V oblasti zamestnanosti sme vyvíjali snahu o zvyšovanie zamestnanosti, pričom sme spolupracovali s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a inými organizáciami za účelom sprostredkovania práce, brigády, respektíve zapojenia osôb do aktivačného programu celkovo v počte 235 úkonov.

V oblasti kvality života, bývania – z hľadiska zlepšovania kvality života sme poskytli sociálnu pomoc pri vybavovaní príspevkov na bývanie, dohodnutie splátkových kalendárov a vyhľadávanie konkrétnych zariadení sociálnych služieb na pomoc jednotlivcom a rodinám v počte 420 úkonov.
V oblasti zdravia - spolupráca s lekármi, zdravotníckymi zariadeniami, terénnymi zdravotnými asistentmi, podpora klientov k zodpovednému prístupu k svojmu zdraviu a zdraviu detí sme uskutočnili 440 úkonov.
V oblasti sociálnej integrácie – prevencia sociálno-patologických javov zameraných na ich zmiernenie až odstránenie (kriminalita, záškoláctvo, poruchy správania, zanedbávanie starostlivosti o deti, domáce násilie, drogová závislosť, alkohol). Pomoc pri vybavovaní dokladov, dávok štátnej sociálnej podpory, dávky v hmotnej núdzi, jej príspevkov a podobne. Podpora kvality komunikácie a vzťahov medzi klientmi a ostatnými občanmi sme vykonali 2132 úkonov.
Iné úkony vykonané pre ďalšie cieľové skupiny – seniori, občania  ŤZP, matky na materskej dovolenke, bezdomovci  v počte 524 intervencií.

Počas trvania projektu pracovali dvaja sociálni pracovníci (Mgr. Emília Solárová, Ing. Mária Smreková) a dvaja asistenti terénnych sociálnych pracovníkov (Mgr. Marek Suchý, Gabriela Morihladková).

Nadväznosť projektu:

V prípade vhodnej grantovej výzvy v oblasti terénnej sociálnej práce  by bolo možné priamo nadviazať na výstupy tohto projektu a pokračovať v realizovaní aktivít.

Poďakovanie za spoluprácu s partnermi:

Počas realizácie sa osvedčila a skvalitnila spolupráca s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi, Sociálnou poisťovňou v Spišskej Novej Vsi, zdravotnými poisťovňami, zdravotníckymi zariadeniami, sociálnymi inštitúciami, neziskovými organizáciami, poradenskými centrami, bankami, nebankovými subjektmi, školami, škôlkami, policajným zborom, charitou, cirkevnými inštitúciami, katastrálnym úradom a Centrom právnej pomoci v Spišskej Novej Vsi. Vďaka svojmu empatickému prístupu získali sme dôveru klientov a stali sme sa dostatočne silným sprostredkovateľom  medzi nimi a inštitúciami.

Za spoluprácu a podporu pri realizácii projektu „Terénna sociálna práca v obci Smižany“ ďakujeme OcÚ Smižany.

Kancelária TSP 

 

 

 


 
 

Vytlačiť
 

Zmena názvu ulice - odpoveď


 
 

Vytlačiť
 

Odber povrchovej vody - oznámenie

Súbor na stiahnutie odber vody.pdf odber vody.pdf (330.8 kB)

 
 

Rozsudok Krajského súdu v Košiciach vo veci preskúmania uznesenia obecného zastupiteľstva obce Smižany zo dňa 27.12.2010 č. 10/1/2010Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Rozsudok0001.pdf Rozsudok0001.pdf (5.7 MB)

 
 

dnes je: 19.5.2019

meniny má: Gertrúda

webygroup

Úvodná stránka