Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná

Základné údaje

 • prvá písomná zmienka z roku 1254
 • katastrálna výmera (r. 2014): 4570, 43 ha
 • Poľnohospodárska pôda spolu: 1 000,48 ha
  •   z toho orná pôda :  671,38 ha
  •   záhrada: 23,67 ha
  •   trvalo trávne porasty : 305,43 ha
  •  Nepoľnohospodárska pôda spolu: 3 569,95 ha z toho:
  • Lesný pozemok: 3 282,55 ha
  • Vodná plocha: 24,78 ha
  • Zastavaná plocha a nádvorie: 175,98 ha
  • Ostatná plocha: 86,64 ha
 • počet obývaných rodinných domov: 1 378
 • počet činžiakových domov 64 v ktorých je 872  bytov
 • počet obyvateľov /k 30.6.2017/:  8 868, z toho 4 451 žien
  • V produktívnom veku (15 r.  - 63 r.): 6 158  obyvateľov
  • Vekové zloženie:
   • do 6 rokov - 656 obyvateľov
   • 6 - 15 rokov - 1 026  obyvateľov
   • 16 - 19 rokov - 504 obyvateľov
   •  nad 19 rokov - 6 682 obyvateľov
  •     Priemerný vek obyvateľstva: 35,59  rokov
 • počet ulic: 52
 • počet domácností: 2 186

Partnerská obec:

 • Komorniki - Poľsko
 • Kamienica - Poľsko
 • Borsodnádasd - Maďarsko
 • Informácie o webovom sídle

  Návštevníci stránky www.smizany.sk, nachádzate sa na oficiálnej webovej stránke obce Smižany. Toto webové sídlo - www.smizany.sk - vlastní a spravuje Obec Smižany.

  Správca a vlastník obsahu

  Obec Smižany
  Nám. M. Pajdušáka 50/1341
  053 11 Smižany, IČO: 00691721

 • Technický prevádzkovateľ

 • WEBYGROUP s.r.o.
  Obrancov mieru 1856/60, Poštová adresa Nižovec 8936/2A
  960 01 Zvolen
  www.webygroup.sk

  Informácie o kompetenciách

  Obec Smižany je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky združujúci občanov s trvalým pobytom a subjekty sídliace alebo vykonávajúce svoju činnosť na území obce. Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastnými i zverenými finančnými zdrojmi. Ukladať obci povinnosti alebo zasahovať do jej oprávnení možno len na základe zákona. Právnymi normami obce sú Všeobecne záväzné nariadenia, ktoré upravujú pôsobnosť obce, práva a povinnosti občanov. Obec  kompetencie vykonáva samostatne podľa Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

 • Obec Smižany spravuje

  Obecný úrad,
  obecnú knižnicu,
  obecný hasičský zbor,
  obecný cintorín a dom smútku.

 • Obec Smižany je zriaďovateľom  Obecného kultúrneho centra na Tatranskej ul. č. 80, Základnej školy na Komenského ul. č.3, Základnej umeleckej školy, Mám. M. Pajdušáka č. 2, Materských škôl na Komenského ul. č. 1, Ružovej ul. č. 9 a Zelenej ul. č. 1.


 

dnes je: 17.12.2018

meniny má: Kornélia

webygroup

Úvodná stránka